Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ֆիզիկա

Շոգեգոյացման դեպքում նյութը հեղուկ վիճակից վերածվում է գազայինի (գոլորշու): Գոյություն ունի շոգեգոյացման երկու տեսակ՝ գոլորշացում և եռում:Գոլորշացումը շոգեգոյացում է, որը տեղի է ունենում հեղուկի ազատ մակերևույթից:    Ցանկացած հեղուկի մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ և անկանոն շարժման մեջ, ընդ որում  դրանց մի մասն ավելի արագ է շարժվում, մյուսներն՝ ավելի դանդաղ: Հեղուկից դուրս թռչելուն դրանց խանգարում են միմյանց միջև …

Մայրենի

Ըստ տրված կաղապարների՝  կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:Թեկուզ……………… , այնուամենայնիվ……….. --- Թեկուզ սովորեցի դասը, այնուամենայնիվ չհամարձակվեցի պատասխանել: Թեպետ………………, սակայն…………………. --- Թեպետ չար է, սակայն խելացի է: Չնայած որ………….., բայց……………………… --- Չնայած որ բացակայել էի, բայց բացակա չդրեցին: Թեև…………………., բայց և այնպես…………… --- Թեև գիտեմ, որ վտանգավոր է, բայց և այնպես չեմ վածենում: Ըստ տրված կաղապարների` կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:Եթե………………….., ապա…………… --- Եթե դու շուտ վերադառնաս, …

Քիմիա

1 . Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.C2H6 և CO , SO2 C2H6 12:1 CO 3:4 So2 2:1 2.  Օքսիդացման աստիճանը միացությունում ատոմի պայմանական լիցքն է : 3. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.ա) ջրածնի երկու եւ թթվածնի երկու ատոմ, H2O2-34բ) ազոտի ու թթվածնի երկուական ատոմ: …

Գործնական քերականություն

Կետադրե՛լ նախադասությունները և ձևաբանորեն վերլուծե՛լ․ Կհանդիպես նրան, բայց հաջողություն չեմ ակնկալում:Ուսին մնացել է խոռոչաձև սպի,  իսկ հոգում չսպիացող մի ցավ:Մեքենան դղրդյունով անցավ քարե նեղ կամուրջը,  մի քանի կիլոմետր համաչափ վազքով սլացավ գետի ափով, ապա բարձրացավ քարքարոտ ճանապարհով:Թողել եմ ներքև և' փառք և' գանձ և' քեն և' նախանձ:Ոչ' հայրենիք ունի,  ոչ' տուն,  ոչ' անուն:Կրակը լափեց թե' …

Աշխարհագրություն

Բնութագրեք Կանադայի աշխարհագրական դիրքը: Տարածքը՝ 9,970 հազ կմ2։ Բնակչությունը՝ 34,3 մլն մարդ։ Մայրաքաղաքը է՝ Օտտավա Պետական կարդը՝ սահմանադրական միապետություն։ Հարավից Կանադան սահմանակցում է ԱՄՆ-ին։ Դա շատ մեծ երկիր է, որի աշխարհագրությունը բազմազան է։ Կանադայի ամենահյուսիսային կետը հասնում է 1000 կմ մինչև հյուսիսային բևեռ։ Իսկ ամենահարավային կետը նույն լայնության վրա է գտնվում ինչ Երևանը։ Ափագծերի երկարությունը …

English

The Useful Dragon/Օգտակար վիշապը Once upon a time there lived a dragon whose namewas Komodo.He could breathe tire. And all the people who livednearby were afraid of him. Whenever they heard himcoming 1 they ran away and hid.They could always hear him because Komodo had sixfeet, and wore three pairs of shoes at a t …

Քիմիա

1 .Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.CH4 և NO2 Ar (CH4)=3:1 Ar (NO2)=3:6 2. Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որըպահպանում է տվյալ նյութի քիմիական. հատկությունները: 3. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.ա) Նատրիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ, Na2Sբ) …

Կենսաբանություն

Մաշկի նշանակությունը:Մաշկը ծածկութային օրգան է, որը պաշտպանում է ստորև տեղադրված օրգաններն ու հյուսվածքները մեխանիկական, քիմիական վնասվածքներից և խոչընդոտում կողմնակի նյութերի ու ախտահարույց մանրէների ներթափանցումն օրգանիզմ: ՈւշադրությունՄաշկի գործառույթներ են՝ 1. Մաշկը կատարում է արտազատական գործառույթ: 2. Մասնակցում է մարմնի կայուն ջերմաստիճանի պահպանմանը: 3. Արյան պահուստային և զգայնության օրգան է: 4. Մաշկում պարունակվում է հատուկ գունանյութ (մելանին), որը պաշտպանում է …

Ռուսերեն

Матенадаран (город Ереван) Крупнейшее в мире хранилище древних рукописей Матенадаран Исторические достопримечательности Армении всегда привлекали большое количество туристов. Музей древних рукописей в Ереване достоин возглавить список мест, которые нужно обязательно посетить в этой стране. Это потрясающее собрание древних манускриптов найдет отклик в душе не только ученых, приехавших сюда с академическими целями, но и простых посетителей. …

Մայրենի

ՎարժություններՎարժություն 1։ Գտնե՛լ շաղկապները և խմբավորե՛լ (համադասական ևստորադասական)։Եթե, իսկույն, այնտեղ, բայց, և, մյուս, բոլոր, թեև, սակայն, որովհետև,ինչպես, այս, որպեսզի, պատճառով, դեպի, քանզի, նաև, բացի, քանի որ։ Ստորադասական շաղկապներ - եթե, թեև, որովհետև, որպեսզի, քանզի, քանի որ Համադասական շաղկապներ - բայց, և, սակայն, նաև Վարժություն 2։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով եթե,որպեսզի, որովհետև, սակայն, իսկ, և շաղկապները։ Դու ցածր …