Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Վարժություն 1։ Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ անորոշ առումով գոյականը։ 1. ապագան, լեռնաշղթան, ենթական, պատվանդան2. պարագան, կուլան, ավազան, թեման3. պատճեն, սյուժեն, հյուլեն, միջօրեն4. խճավազն, արքայազն, նոխազն, վարազն5. թեյն, տրամվայն, որովայն, դերբայն6. կարոտն, մոլախոտն, ծղոտն, հետիոտն7. քնարերգուն, վերարկուն, ճողփյուն, սերմացուն8. մեղուն, ցողուն, ժողովածուն, աղաթթուն9. չափածոն, մետրոն, երեկոն, երգեհոն10. զբոսայգին, մարգագետին, թերակղզին, ծառուղին 2.Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել որոշյալ և անորոշ առումներով գոյականները։ Գետնի տակ թաքնված հանքանյութերի մասին շատ հետաքրքիր տեղեկություններ …

Քիմիա

7,8- րդ  դաս-ում անցածի կրկնողություն՝ Ֆիզիկական  մարմին  և նյութ: Ատոմ, մոլեկուլ, իոն: Պարզ  և  բարդ  նյութեր: Անօրգանական  և օրգանական  նյութեր: Ֆիզիկական  և քիմիական  երևույթներ: Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները՝ միացման, քայքայման, տեղակալման, փոխանակման, օքսիդավերականգնման: Քիմիական   տարրերի  պարբերական  օրենքը  և  համակարգը: Ատոմի  բաղադրությունը  և  էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը: Հարաբերական  ատոմային զանգված: Ատոմի  հատկությունները՝ ատոմի  շառավիղ,  իոնացման  էներգիա, էլեկտրաբացասականություն, վալենտականություն, օքսիդացման  …

հայոց-լեզու

Ձուկ վաճառող - ձկնավաճառ բարձր հասակ ունեցող - բարձրահասակ դեմքի գիծ - դիմագիծ գարու ջուր - գարեջուր բուրդ տվող - բրդատու միտք անել - մտածել հինգ տարվա - հնգամյա պատիջ տալ - պատջել գերի տանել - գերրեվարել  բարի սիրտ ունեցեղ - բարեսիրտ բարձր դիրք ունեցող - բարցրաստիճան գինի վաչառող - գինեվաչառ փոքր կղզի - պտուղ …