Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Պատմություն

Միապետության ընդունումը Ռուսաստանում 1917թ․ տեղի ունեցավ հեղափոխություն և տապալվեց միապետությունը։ Վերացվեց Ռուսաստանի փոխարքայությունը և փոխարենը կազմվեց երկրամասին նոր մարմին՝Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտե։ Ժամանակավոր կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանը Ցարականին համեմատ ժամանակավոր կառավարությունը Հայստանի համար ավելի բարենպաստ էր։ Օսմանյան կայսրությունից նվաճված հայկական տարածքները միավորվեցին որպես վարչական միավոր և կոչվեցին Թուրքահայաստան։ Արևմտահայերի ազգային խորհուրդը։ Արևմտյան հայաստանի վերածնվելու սկիզբը։ Անդրկովկասում բնակվող …

Մայրենի

Գործնական քերականություն Ընդգծի՛ր կապը․ Ա․ այդպես, նկատմամբ, ոչինչ, միտք-Նկատմամբ Բ․ խենթ, իհարկե, hօգուտ, որովհետև-հօգուտ Գ․ Իհարկե, մտածել, երրորդ, մասին-մասին Նախադասությունները ձևաբանորեն վերլուծի՛ր։ Տնտեսուհին իրեն վատ զգաց, և երբ աստիճաններով վերև էին բարձրանում, հանկարծ ուզեց, որ տղան իսկապես դպրոց չգնար: Նախասրահներն ու դասասենյակները վախեցնում էին նրանց, այնտեղից ինչ-որ օտարոտի ու տհաճ հոտ էր գալիս: Տնտեսուհին-Գոյական,հասարակ,եզակի,ուղղական,որոշյալ իրեն-դերանուն,անձնական,եզակի,տրական,երկրորդ …

Կենսաբանություն

Արտազատության նշանակությունը: Արտազատության օրգաններ և դրանց դերըԱրտազատության նշանակությունը: Արդեն գիտեք, որ օրգանիզմում սպիտակուցների,ածխաջրերի և ճարպերի ճեղքումից առաջանում են միջանկյալ և վերջնական արգասիքներ, որոնք մեծ քանակությամբ կուտակվելու դեպքում կարող են խախտել ներքին միջավայրի կայունությունը և հանգեցնել ինքնաթունավորման:Նյութափոխանակության ոչ պիտանի արգասիքների, օրգանիզմ ներմուծված թունավոր նյութերի, ինչպես նաև ջրի, հանքային աղերի և օրգանական նյութերի ավելցուկի հեռացումն օրգանիզմից կոչվում …

Ռուսերեն

Упражнение 1 Используя приставки, образовать от глаголов несовершенного вида глаголы совершенного вида: верить(н.в.)- поверить(с.в.) . Чувствовать - почувствовать (с.в) ужинать - поужинать (с.в) делить - поделить (с.в) вязать - связать (с.в) прятать - спрятать (с.в) возить - свозить (с.в) шить - сшить (с.в) стараться - постараться (с.в) таять - оттаял (с.в) верить - поверить (с.в) …

Ռուսերեն

Упражнение 1 Определите род, число и падеж имён прилагательных. Выделите окончания. С длинной удочкой(ед.ч - ж.р именительный падеж) в руках я пробирался к реке(ед.ч - ж.р). на рыбную ловлю. Дорога шла дальней узкой тропинке(ед . ч - ж.р именительный падеж ) . С трудом я раздвигал влажную траву(ед .ч - ж.р винительный падеж). Она зеленой стеной …

Պատմություն

Աշխարհի գաղությաին բաժանման ավարտը Նոր դարի երկրորդ կեսին գերտերությունները ունենալով հումքի աղբյուրների և սպառման շուկաների կարիք սկսեցին ակտիվ գաղութացնել թույլ զարգացած երկրներին։ Երկրագնդի բնակելի հատվածի 2/3-ը գաղութացված էր և ամենամեծ գաղութացված կենտրոնը մեծ Բրիտանիան էր։ Այլ ազգերին տիրելու Գաղափարախությությունը ստացավ Իմպերիալիզմ անունը։ Քղաքակրթություն տարածելու պատրվակով գերտերությունները ահռելի հարստություննե էին դուրս հանում գաղությացվծ երկրներից։Գերտերություններից էին՝Մեծ Բրիտանիան, …

English

1 She s (written) ,/ been writing three letters this afternoon. 2 I've read / been reading this page four times and I still don't understand it all! 3 He's in hospital because he's had ,/ he's been having an accident. 4 Ouch! l've cut ./ been cutting my finger! 5 My mothers making sandwiches …

Ռուսերեն

Вставьте в предложения полное или краткое прилагательное в нужной форме. Образец: Кто… – тот смеется. Мой друг – очень… и интересный человек (веселый, весел). – Кто весел – тот смеется. Мой друг очень веселый и интересный человек. 1. Этот человек прожил прекрасную и удивительную жизнь. Жизнь прекрасна и удивительна (прекрасная и удивительная, прекрасна и удивительна). 2. Мир велик и загадочен . …

Ֆիզիկա

1) Բացատրեք, թե ինչպես է տեղի ունենում ջերմափոխանակումը մթնոլորտի ստորին՝ տաք, և վերին՝ սառը, շերտրրի միջև: Ձեզ հայտնի որ օրենքի վրա է հիմնված այդ ջերմափոխանակումը:  Այն տեղի է ունենում հետևյալ կերպ՝․ Օդի անհավասարաչափ տաքացմամբ պայմանավորված ջերմությունը կարող է շատ արագ փոխանցվել մի տեղից մյուսը։Տաքանալիս օդը ընդարձակվում է և նրա խտությունը դառնում է ավելի փոքր քան …

Քիմիա

Քիմիական արդյունաբերության ո՞ր կարեւոր ոլորտներն են կապված ջրածնի հետ:Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա ֆիզիկական հատկությունների վրա:Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա քիմիական հատկությունների վրա:Ջրածնով լցված օդապարիկները վտանգավոր են: Ինչո՞ւ: Փոխարենը ո՞ր գազը կառաջարկեիք:Ինչո՞վ է բացատրվում ջրածնային էներգետիկայի հեռանկարային լինելը: 1*****Կազմե ́ք ռեակցիաների հավասարումներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները.Mg—»MgO_— »MgCI2Mg + O = …