Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Ըստ տրված կաղապարների՝  կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:Թեկուզ……………… , այնուամենայնիվ……….. --- Թեկուզ սովորեցի դասը, այնուամենայնիվ չհամարձակվեցի պատասխանել: Թեպետ………………, սակայն…………………. --- Թեպետ չար է, սակայն խելացի է: Չնայած որ………….., բայց……………………… --- Չնայած որ բացակայել էի, բայց բացակա չդրեցին: Թեև…………………., բայց և այնպես…………… --- Թեև գիտեմ, որ վտանգավոր է, բայց և այնպես չեմ վածենում: Ըստ տրված կաղապարների` կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:Եթե………………….., ապա…………… --- Եթե դու շուտ վերադառնաս, …

Քիմիա

1 . Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.C2H6 և CO , SO2 C2H6 12:1 CO 3:4 So2 2:1 2.  Օքսիդացման աստիճանը միացությունում ատոմի պայմանական լիցքն է : 3. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.ա) ջրածնի երկու եւ թթվածնի երկու ատոմ, H2O2-34բ) ազոտի ու թթվածնի երկուական ատոմ: …