Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ռուսերեն

Матенадаран (город Ереван) Крупнейшее в мире хранилище древних рукописей Матенадаран Исторические достопримечательности Армении всегда привлекали большое количество туристов. Музей древних рукописей в Ереване достоин возглавить список мест, которые нужно обязательно посетить в этой стране. Это потрясающее собрание древних манускриптов найдет отклик в душе не только ученых, приехавших сюда с академическими целями, но и простых посетителей. …

Մայրենի

ՎարժություններՎարժություն 1։ Գտնե՛լ շաղկապները և խմբավորե՛լ (համադասական ևստորադասական)։Եթե, իսկույն, այնտեղ, բայց, և, մյուս, բոլոր, թեև, սակայն, որովհետև,ինչպես, այս, որպեսզի, պատճառով, դեպի, քանզի, նաև, բացի, քանի որ։ Ստորադասական շաղկապներ - եթե, թեև, որովհետև, որպեսզի, քանզի, քանի որ Համադասական շաղկապներ - բայց, և, սակայն, նաև Վարժություն 2։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով եթե,որպեսզի, որովհետև, սակայն, իսկ, և շաղկապները։ Դու ցածր …