Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Գործնական քերականություն

Կետադրե՛լ նախադասությունները և ձևաբանորեն վերլուծե՛լ․ Կհանդիպես նրան, բայց հաջողություն չեմ ակնկալում:Ուսին մնացել է խոռոչաձև սպի,  իսկ հոգում չսպիացող մի ցավ:Մեքենան դղրդյունով անցավ քարե նեղ կամուրջը,  մի քանի կիլոմետր համաչափ վազքով սլացավ գետի ափով, ապա բարձրացավ քարքարոտ ճանապարհով:Թողել եմ ներքև և' փառք և' գանձ և' քեն և' նախանձ:Ոչ' հայրենիք ունի,  ոչ' տուն,  ոչ' անուն:Կրակը լափեց թե' …