Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

1․Պարզի´ր, թե տրված թվականներն ի՞նչ սկզբունքով են խմբավորվել:

Ա. Տասնմեկ —

քսաներեք — Բացարձակ

քառասունվեց — Բացարձակ

իննսունինը — Բացարձակ

հիսունչորս — Բացարձակ

յոթանասունինը — Բացարձակ

տասնմեկերորդ —  Կոտորակային

վաթսունութերորդ — Կոտորակային

երեսունմեկական —  Բաշխական 

Բ. Հարյուր մեկ,

հազար երեք հարյուր երեսուներկու — Բացարձակ 

երկու հազար հինգ հարյուր հիսուներորդ — Կոտորակային

չորս հարյուր վաթսունական — Բաշխական 

երեք քառորդ — Կոտորակային

զրո ամբողջ հինգ տասնորդական — Բաշխական 

Գ. Երկու-երկու, քսան-քսան, տասնութ-տասնութ, հարյուր-հարյուր — Բաշխական 

2․Պարզի՛ր, թե տրված թվականներն ի՞նչ սկզբունքով են խմբավորվել.

Ա. Մեկ, հինգ, վեց, ութ, տասը, քսան, հարյուր, հազար — Բացարձակ 

Բ. Տասնմեկ, քսանյոթ, հարյուր տասնինը, հազար վեց հարյուր քսանութ — Բացարձակ 

Գ. Երեսուն, քառասուն — Բացարձակ 

երկրորդ, հինգերորդ — Կոտորակային

վեցական, տասական — Բաշխական 

Դ. Հազար հինգ հարյուր յոթանասունմեկ, ութսունվեց — Բացարձակ 

քսանյոթերորդ — Կոտորակային

քառասունմեկերորդ — Կոտորակային

մեկ երրորդ — Կոտորակային

երեք տասնորդական — Բաշխական 

Տրված թվականներով բառեր կազմի՛ր`  դրանք բաղադրելով Բ խմբում տրվսւծ արմատների և  ածանցների հետ: 

Ա Երկու, երեք, չորս (քառ), յոթ, ինը, տասը, քառասուն, առաջին, երրորդ:
Բ. ճյուղ, գլուխ, ամ, ակի, անի, յա, յակ, պատիկ: 

Երկու-երկճյուղ, երկգլուխ, երկակի, երեք-եռագլուխ, եռակի, եռամյա, եռյակ, եռապատիկ, չորս-քառագլուխ, քառակի, քառամյա, քառյակ, քառապատիկ, յոթ-յոթագլուխ, յոթակի, յոթնամյա, յոթնապատիկ, յոթնյակ, ինը-իննագլուխ, իննամյա, իննակի, իննամյակ, իննապատիկ, տասը-տասնագլուխ, տասակի, տասնամյա, տասնյակ, տասնապատիկ, քառասուն-քառասնապատիկ, քառասունգլխանի, քառասունամյա, առաջին-առաջնեկ, երրորդ-երկու երրորդ։

Տեքստի թվականները բառերով գրի՛ր: 

Մարդն իր կյանքի 70-յոթանասուն տարվա ընթացքում միջին հաշվով 50 000 000-հիսուն հազար քայլ է անում:  Քաղաքային տրանսպորտով երթևեկող մարդն օրական 2 000-երկու հազար քայլ է անում:
Մարդն իր կյանքի 70-յոթանասուն տարիներից 13-ը-տասներեքը ծախսում է խոսակցությունների, 6-վեց տարի` ուտելու վրա: Այդ ընթացքում 100-հարյուր տոննա ուտելիք է օգտագործում:
Կյանքի 1/3-ը-մեկ երրորդը քնած  է անցկացնում: 

Տեքստի թվականները բառերով գրի՛ր:

Կալիֆոռնիացի 40-ամյա-քառսունամյա մի մարդ (Պիտեր Նիկեյրսը) Միացյալ Նահանգները` Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Ատլանտյան, ոտքով անցավ 99-ինսունինը օր 13-տասներեք ժամ 13-տասներեք րոպեում, 6-վեց ժամով ավելի արագ, քան նույն տարածությունն անցած հայրենակիցը:  Ճանապարհի երկարությունը 4904-չորս հազար ինը հարյուր չորս կիլոմետր էր: 1-մեկ օրում անցնում էր միջին հաշվով 50-հիսուն կիլոմետր:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: