Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Պատմություն

1․ ներկայացնել Սան-Ստեփանոյի Պայմանագիրը և հայկական հարցը։ 1878 թվականի փետրվարի 19-ին կնքված Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում արծարծվեց նաև XIX դարի երկրորդ կեսի հայ հասարակական-քաղաքական կյանքի հիմնական բովանդակությունը կազմող Հայկական հարցը։ Պայմանագիրը ստորագրվել է Ռուսաստանի կողմից կոմս Ն. Իգնատևի ու Ա. Նելիդովի, Թուրքիայի կողմից՝ Սավֆետ փաշայի ու Սահադուլլահ բեյի կողմից։ Արևմտահայ շատ գործիչներ՝ հոգևորականներ, հայոց Ազգային ժողովի երեսփոխաններ, այդ թվում ժողովի ատենապետ Ստեփան փաշա Ասլանյանը, Սաֆվեթ …

Ռուսերեն

Упражнения: 1.Заменить данные фразеологические сочетания одним  словом и записать это слово, составить предложение с одним из фразеологизмов: 1)свернуть голову - убить кого-либо 2) белая ворона - Изгой, также не похожий на других людей. 3)вгонять в краску - приводить в замешательство, смущать, обескураживать, 4)делать из мухи слона - преувеличивать 5) залечь на дно - спрятаться 6) мозолить глаза  - Надоедать кому-либо 7 …