Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Попала аквариумная рыбка в реку. Окружили её местные рыбы, подивились диковинному наряду и спросили, как ей жилось в домашних условиях. — Хорошо! — вспоминая тёплый уютный аквариум, ответила, дрожа от холода, рыбка и пожаловалась: — Одно было плохо: кормили только один раз в день — Ну, с этим у нас проще! — успокоили её рыбы. …

Պատմություն

Արևմտահայերի կոտորածները և ինքնապաշտպանական կռիվները 1890-ական թվականները/Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 91-96/ Վերլուծիր 1895թ. «Մայիսյան բարենորոգումներ»  և նրա հետևանքները: Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում վարչական, դատական և այլ վերափոխումների ծրագիր: Բեռլինի դաշանագրի 61-րդ հոդվածի համաձայն կազմել էին Կ. Պոլսում Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանները և ներկայացրել սուլթանի կառավարությանը 1895-ի մայիսի 11-ին (այստեղից էլ «մայիսյան» անվանումը): Նախագիծը ներկայացվեց եվրոպական հասարակական կարծիքի ճնշման …