Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

1.Գրե’ք հետեւյալ աղերի բանաձեւերը` ըստ անվանումների , հաշվեք դրանց հարաբերական մոլեկուլայի զանգվածը Mr ,ա) ցինկի քլորիդ, բ) մագնեզիումի բրոմիդ, գ) երկաթի (III) յոդիդդ) ալյումինի յոդիդ, ե) երկաթի(II) ֆտորիդ, զ) պղնձի (II) սուլֆիդ 1.Գրե’ք հետեւյալ աղերի բանաձեւերը` ըստ անվանումների , հաշվեք դրանց հարաբերական մոլեկուլայի զանգվածը Mr ,ա) ցինկի քլորիդ — ZnCl2Mr=65+35•2=135 բ) մագնեզիումի բրոմիդ — MgBr2Mr=24+80•2=184 գ) երկաթի …

Դուրս գրել անհասկանալի բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրել։ դալուկ - Դժգույն, գույնը գցած, գունատ:  կկոցած –  [գոյական]Ջուլհակի սարք, որի մեջ տեղադրվում է թելով մասուրան, և որը հենքի միջով աջ և ձախ դարձնելով գործում են կտավը, մաքոք: պատիճներից - (բուսաբանություն) Մի քանի բույսերի երկար ու նեղ պտուղը, որ երկու մասի Է բաժանվում և իր մեջ ամփոփում …