Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ֆիզիկա

Հարկադրական տատանումների շեշտակի աճը, երբ հարկադրող ուժի տատանումների հաճախականությունը համընկնում է տատանողական համակարգի սեփական հաճախությանը, կոչվում է ռեզոնանս։ Հարցեր և առաջադրանքներ 1. Որքան է սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի լրիվ մեխանիկական  էներգիան: Սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի լրիվ մեխանիկական էներգիան կարելի է հաշվել այս բանաձևով՝ Eպ=mgh և Eկ=mv^2/2 2.Էներգիայի ինչ փոխակերպումներ են  տեղի ունենում ճոճանակի սեփական տատանումների …

Աշխարհագրություն

Քարտեզի վրա նշել Թուրքիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: Բնութագրեք Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքը: Թուրքիայի տարածքը գտնվում է համ Եվրոպայում, համ Ասիայում։ Բայց քանի որ ավելի մեծ մասը գտնվում է Ասիայում, այն համարվում է Հվ-Արմ Ասիայի պետություն։ Թուրքիայի ափերը ողողում են Միջերկրական և Սև ծովերը։ 3. Ինչո՞վ է բացատրվում Թուրքիայի բնակչության ազգային կազմի խայտաբղետությունը։ …