Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հասարակագիտություն

Նպատակը՝ Ինչ է հակամարտությունը, կոնֆլիկտը կոնֆլիկտը կարող է ստեղծվել ինչ որ մի փոքր բանից Հակամարտության դրական և բացասական դրսևորումները եթե կոնֆլիկտ է ապա դրական չի կարող լինել Կոնֆլիկտային իրավիճակներում գործելու ձևերը ես համարում էմ որ կոնֆլիկտը պետքե լուծել խոսքով համագործակցության կարևորությունը Պատասխանել հետևյալ հարցերին Որո՞նք են կոնֆլիկտի պատճառները Պատճառները լինում են տարբեր դրանցից մեկն կարող …

Մայրենի

1․Պարզի´ր, թե տրված թվականներն ի՞նչ սկզբունքով են խմբավորվել: Ա. Տասնմեկ - քսաներեք - Բացարձակ քառասունվեց - Բացարձակ իննսունինը - Բացարձակ հիսունչորս - Բացարձակ յոթանասունինը - Բացարձակ տասնմեկերորդ -  Կոտորակային վաթսունութերորդ - Կոտորակային երեսունմեկական -  Բաշխական  Բ. Հարյուր մեկ, հազար երեք հարյուր երեսուներկու - Բացարձակ  երկու հազար հինգ հարյուր հիսուներորդ - Կոտորակային չորս հարյուր վաթսունական - Բաշխական  …

Կենսաբանություն

Արյուն: Արյան գործառույթներն ու բաղադրամասերըԱրյան գործառույթները: Արյունը հեղուկ շարակցական հյուսվածք է: Այն օրգանիզմի բոլոր բջիջներին մատակարարում է թթվածին և սննդանյութեր, այնտեղից հեռացնում է ածխաթթու գազը և կենսագործունեության արգասիքները: Արյան մեջ են անցնում ներզատական գեղձերում մշակված կենսաբանական ակտիվ նյութերը (հորմոնները), որոնք կարգավորում են օրգան համակարգերի գործունեությունը: Այն նաև նպաստում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի քիմիական բաղադրության ու մարմնի …