Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Պատմություն

Ներկայացրու ցարիզմի ձեռնարկած քայլերը Հայոց եկեղեցու իրավունքները սահմանափակելու համար,նրանց իրական նպատակը, արդյունքը: Հայոց եկեղեցու ունեցվածքից ստացվող եկամուտների հաշվին էին պահվում հայկական դպրոցները և մշակութային այլ հաստատություններ: Կովկասի կառավարչապետ Գ. Գոլիցինը կազմել էր Հայ առաքելական եկեղեցու ունեցվածքի բռնագրավման ծրագիր, իսկ Նիկոլայ II կայսրն ընթացք տվեց դրան ու 1903 թ. հունիսի 12-ին հաստատեց Հայոց եկեղեցու ունեցվածքը բռնագրավելու մասին …

Աշխարհագրություն

1. Քարտեզի վրա նշել Իրանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: Իրանի հարևան երկրներն են՝ Քաթարը, Սիրիան, Աֆղանստան, Պակիստան, Իրաքը, Սաուդյան Արաբիա, Թուրքմենստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Տաջիկստան, Ուզբեկստան, Ղրղզստան, Վրաստան, Լեբանան, Իսրաել, Սաուդյան Արաբիա։ Իրանի ափերը ողողող ջրային ավազաններն են՝ Կասպից ծով, Պարսից ծոց, Օմանի ծոց։ 2. Բնութագրեք Իրանյի աշխարհագրական դիրքը: Իրանն ընկած է Ասիա աշխարհամասի …

Քիմիա

 1.Հաշվե ́ք ածխաթթու գազի (CO2), ծծմբային գազի (SO2), ջրի (H2O) եւ ազոտի (II) օքսի­ դի(NO) հարաբերական մոլեկուլային զանգ­ վածները (Mr): Mr (CO2)=1h2(C)+2*H2(O)=1*12+2*16=44 Mr(SO2)=1*H2(S)+2*Ar(O)=1*32+2*16=64 Mr(H2O)=2*Hr(H2)+1*Ar(O)=2*1+1*16=18 Mr(NO)=1*Hr(N+1*Ar(O)=1*14+1*16=30 2.Ընտրե ́ք ճիշտ պատասխանը: CH4­ի հարաբերական մոլեկուլային զանգ­ վածն է` ա) 16 գ) 24 բ) 20 դ) 28 3.Որոշեք, թե երկաթի Fe2O3 եւ Fe3O4 միացու­թյուններում երկաթի օքսիդացման աստիճանը:

Հասարակագիտություն

Նպատակը՝ Ինչ է հակամարտությունը, կոնֆլիկտը կոնֆլիկտը կարող է ստեղծվել ինչ որ մի փոքր բանից Հակամարտության դրական և բացասական դրսևորումները եթե կոնֆլիկտ է ապա դրական չի կարող լինել Կոնֆլիկտային իրավիճակներում գործելու ձևերը ես համարում էմ որ կոնֆլիկտը պետքե լուծել խոսքով համագործակցության կարևորությունը Պատասխանել հետևյալ հարցերին Որո՞նք են կոնֆլիկտի պատճառները Պատճառները լինում են տարբեր դրանցից մեկն կարող …

Մայրենի

1․Պարզի´ր, թե տրված թվականներն ի՞նչ սկզբունքով են խմբավորվել: Ա. Տասնմեկ - քսաներեք - Բացարձակ քառասունվեց - Բացարձակ իննսունինը - Բացարձակ հիսունչորս - Բացարձակ յոթանասունինը - Բացարձակ տասնմեկերորդ -  Կոտորակային վաթսունութերորդ - Կոտորակային երեսունմեկական -  Բաշխական  Բ. Հարյուր մեկ, հազար երեք հարյուր երեսուներկու - Բացարձակ  երկու հազար հինգ հարյուր հիսուներորդ - Կոտորակային չորս հարյուր վաթսունական - Բաշխական  …

Կենսաբանություն

Արյուն: Արյան գործառույթներն ու բաղադրամասերըԱրյան գործառույթները: Արյունը հեղուկ շարակցական հյուսվածք է: Այն օրգանիզմի բոլոր բջիջներին մատակարարում է թթվածին և սննդանյութեր, այնտեղից հեռացնում է ածխաթթու գազը և կենսագործունեության արգասիքները: Արյան մեջ են անցնում ներզատական գեղձերում մշակված կենսաբանական ակտիվ նյութերը (հորմոնները), որոնք կարգավորում են օրգան համակարգերի գործունեությունը: Այն նաև նպաստում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի քիմիական բաղադրության ու մարմնի …

Պատմություն

1․ ներկայացնել Սան-Ստեփանոյի Պայմանագիրը և հայկական հարցը։ 1878 թվականի փետրվարի 19-ին կնքված Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում արծարծվեց նաև XIX դարի երկրորդ կեսի հայ հասարակական-քաղաքական կյանքի հիմնական բովանդակությունը կազմող Հայկական հարցը։ Պայմանագիրը ստորագրվել է Ռուսաստանի կողմից կոմս Ն. Իգնատևի ու Ա. Նելիդովի, Թուրքիայի կողմից՝ Սավֆետ փաշայի ու Սահադուլլահ բեյի կողմից։ Արևմտահայ շատ գործիչներ՝ հոգևորականներ, հայոց Ազգային ժողովի երեսփոխաններ, այդ թվում ժողովի ատենապետ Ստեփան փաշա Ասլանյանը, Սաֆվեթ …

Ռուսերեն

Упражнения: 1.Заменить данные фразеологические сочетания одним  словом и записать это слово, составить предложение с одним из фразеологизмов: 1)свернуть голову - убить кого-либо 2) белая ворона - Изгой, также не похожий на других людей. 3)вгонять в краску - приводить в замешательство, смущать, обескураживать, 4)делать из мухи слона - преувеличивать 5) залечь на дно - спрятаться 6) мозолить глаза  - Надоедать кому-либо 7 …

Ֆիզիկա

Հարկադրական տատանումների շեշտակի աճը, երբ հարկադրող ուժի տատանումների հաճախականությունը համընկնում է տատանողական համակարգի սեփական հաճախությանը, կոչվում է ռեզոնանս։ Հարցեր և առաջադրանքներ 1. Որքան է սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի լրիվ մեխանիկական  էներգիան: Սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի լրիվ մեխանիկական էներգիան կարելի է հաշվել այս բանաձևով՝ Eպ=mgh և Eկ=mv^2/2 2.Էներգիայի ինչ փոխակերպումներ են  տեղի ունենում ճոճանակի սեփական տատանումների …

Աշխարհագրություն

Քարտեզի վրա նշել Թուրքիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: Բնութագրեք Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքը: Թուրքիայի տարածքը գտնվում է համ Եվրոպայում, համ Ասիայում։ Բայց քանի որ ավելի մեծ մասը գտնվում է Ասիայում, այն համարվում է Հվ-Արմ Ասիայի պետություն։ Թուրքիայի ափերը ողողում են Միջերկրական և Սև ծովերը։ 3. Ինչո՞վ է բացատրվում Թուրքիայի բնակչության ազգային կազմի խայտաբղետությունը։ …