Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ֆիզիկա

Դաս 7.    (09.11-13.11) Պատասխանեք հետևյալ հարցերին. 1.Բացատրեք, թվարկված դեպքերում մարմնի վրա որ ազդեցություններն են համակշռում?   ա. Սուզանավը գտնվում է ծովի մեջտեղում՝  անշարժ վիճակում:    բ.  Սուզանավը ծովի հատակին անշարժ Է: ա. Սուզանավը գտնվում է ծովի մեջտեղում՝  անշարժ վիճակում:  Այս դեպքում ջրի վրա ազդում են Արքիմեդի ուժը և երկրի ձգողության ուժը և այդ երկու ուժերը մոդուլով …

Մայրենի

Առաջադրանքներ 1.Կազմի՛ր տխրել, ուրախանալ, սովորել, հեռանալ բայերի դերբայական համակարգերը։ անորոշ-տխրել,ուրախանալ,սովորել ,հեռանալ ենթակայական-ուրախացող,տխրող,սովորող,հեռացող հարակատար-տխրած,հեռացած,ուրախացած,սովորած համակատար-տխրելիս,ուրախանալիս,հեռանալիս,սովորելիս անկատար-ուրախանում,տխրում,հեռանում,սովորում ապակատար-ուրախանալու ,տխրելու,հեռանալու,սովորելու վաղակատար-ուրախացել,տխրել,սովորել,հեռանալ 2․Կազմի´ր տխրել, ուրախանալ, սովորել, հեռանալ բայերի սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը (բացի անցյալ կատարյալից)։ անկատար ներկա-տխրում է,տխրում են, տխրում ես, տխրում եք անցյալ անկատար- տխրում էր, տխրում էին, տխրում էիք, տխրում էի անկատար ներկա-ուրախանում է,ուրախանում են,ուրախանում ես,ուրախանում եք անցյալ անկատար-ուրախանում էր,ուրախանում էին,ուրախանում էիք,ուրախանում …

Հասարակական խմբեր, համայնքներ

Հասարակական խուբը երկու կամ ավել մարդկանցից կազմված հանրույթ է, որտեղ կան անդամներ, ովքեր միավորվել են որևէ նպատակի, գործի հասնելու, կամ որևէ բան սովորելու համար։ Խմբի մարդիկ միասին, անրադառնում են որևէ պահանջմունքի և փորձում բավարարել այդ պահանջմունքը։ Կամ էլ, անրադառնում են որևէ թեմայի, քննարկումներ անում այդ թեմայի վերաբերյալ և որոշ բաներ սովորում։ Այսինքն մարդկանց այդ հասարակական խումբը …

Մայրենի -Թարգմանություն

Շուն որի աննուն է Բուբլիկ, շատ է սիրում պարծենալ հարևան շների մոտ։ Նա հաճախ պատմում էր, թե ինչքան խիզախ ու քաջ է պահում տունը։ Մի օր երբ Բուբլիկը կրկին պարծենում էր իր հերոսական դրվագներով, խորամանկ մուկը որոշեց գողանալ Բուբլիկի ոսկորը։Բուբլիկը տեսնելով մկնիկին վախից փախավ իր տնակը։ Այ դու վախկոտ,պարծենկոտ, ծիծաղում էին հարևան շները։ Դու հպարտանալու …

English

Exercise D 2.wont be 3.might 4.will 5.might 6.a.will b.will 7.wont go Exercise B 2.will travel 3.will we arrive 4.will buy 5.wouldnt take Exercise C 2.was 3.might like it 4.will break 5.wouldnt pass 6.will live 7.had

Ռուսերեն

Почему в дни, когда Сюзанна жила в его лачуге, солнце казалось Шаметунеобыкновенным? Потому что для него Сюзанна была для него единственной надеждойБыл ли рад Шамет примирению Сюзанны с её возлюблённым? Ответаргументируйте выдержками из текста. Да Шамет был рад примирению, так как во время прощания он пожелал ей счастья.О чём мечтала Сюзанна? Каково ваше отношение к …

Քիմիա

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ:Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդխառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել: Այս խառնութրդը հնարավոր է առանձնացնել ջրի միջոցով, ավազը իր ծանրությունից կմնա ներքևում իսկ թեփերը կբարձրանան վերև: 2* Ունենք ջուր և ծծմբի (IV) օքսիդ (H2O,SO2): Գրել այս 2 նյութի .ֆիզիկական հատկությունները(ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, հալման եւ եռման …

Քիմիա

1.Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբիհատկությունները. Բնորոշ հատկությունները                                                                                               …

Քիմիա

(ավարտել դասարանական աշխատանքը) Լրացուցիչ աշխատանք. Ուղղաձիգ կամ հորիզոնական գծերով միացրե՛ք այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն կովալենտային բեւեռային կապե NaCI-իոնական կապHCI-կովալենտ կապK2O-իոնական կապNH3-կովալենտ կապNO2-կովալենտ կապCaCI2-իոնական կապCsF-իոնական կապHF-կովալենտ կապKBr-իոնական կապ Ընտրեք նյութերը, որոնց մոլեկուլներում առկա են միայն կովալենտային կապեր. HBr, SO2, CO2 ,PH3 ,O2 ,NaOH ,H2 ,H2O ,CH4 So2, Co2, PH3, O2, H2, H2O, …