Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ռուսերեն

Ответьте на вопросыИз чего и как получают шоколад? Из какао бобов. Какой бывает шоколад? Молочный, Тёмный, Горький, Польза и вред шоколада. Польза - Шоколад помогает работе головного мозга, поднемает настроение Вред - в больших количествах нельзя употреблять шоколад . Прочитайте текст Ацтекская легенда о Кецалькоатле и шоколаде Очень давно в прекрасном саду, окутанном временем, жили боги, …

Մայրենի

Քանզի սովորութիւն իսկ էր թագաւորացն մերոց, փեսայութեամբ ի դուռնտաճարին հասանել` դահեկանս ճապաղել իբրեւ զհիւպատեաննՀռոմայեցւոց. սապէս եւ թագուհեացն յառագաստին` մարգարիտ:Բառարանսովորութիւն էր թագաւորացն մերոց - մեր թագավորների սովորություննէր, մեր թագավորները սովորություն ունեինի դուռն տաճարին հասանել - տաճարի(այստեղ` պալատի)դռանը հասնելու ժամանակդահեկանս ճապաղել –դահեկաններ շաղ տալ(դահեկան - հռոմեականոսկե դրամ)իբրեւ զհիւպատեանն Հռոմայեցւոց - հռոմեացիների հյուպատոսներինմանսապէս եւ թագուհեացն - նույնպես և …

Քիմիա

1.Ո՞րշարքումեն  գրված  միայն  բարդ  նյութերի  բանաձևեր.1)Al, HCl,  Cu, Na2SO43)H2O, N2, O3,  Ni, S82)AgBr, H2, CaCO3, P44)NaOH, CO2, NH3, CuSO42.Ո՞րշարքում  էգրված  Na2SO43բարդ, CaCO3, NaOH ֆոսֆոր,  թթվածին,  ածխածին, երկաթ  և  ազոտ   քիմիական     ֆոսֆոր - P թթվածին - O  ածխածին - C երկաթ -Fe  ազոտ  - N քիմիականտարրերի նշանները.1)F, C, P, Si, Na2)O, C, Li, K, Ba3)P, O, C, …

Քիմիա

առաջադրանքներ 1* Լրացրեք բաց թողնված բառերը  Օքսիներ են կոչվում այն  ……   նյութերի,որոնք կազմված են  …….  տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը….      է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` ……   : Թթուները այն  ……   նյութերն են,որոնք կազմված են …..  ատոմներից և …..: Հիմքեր են կոչվում այն …..նյութերը,որոնք կազմված են……..և…….խմբերից: 2* Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված HNO3,CO2 3 *Գրել քիմիական տարրեր անվանումները և …

Աշխարհագրություն

Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը: Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալներըԻ՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:Որոնք են Ֆրանսիայիում զբոսաշրջության և հանգստի կազմակերպման ռեսուրսները։ Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը:  Ֆրանսիայի Հանրապետությունը գտնվում է Եվրոպայի արևմուտքում, հյուսիսում և արևմուտքում ողողվում է Ատլանտյան օվկիանոսի, իսկ հարավում՝ Միջերկրական ծովի …

Պատմություն

Կազմիր Նապոլեոնյան ժամանակաշրջանի ժամանակագրությունը: Ներկայացնել Նապոլեոնի վարչակարգը, բարեփոխումները և հետևանքները:Պատմիր Նապոլեոն Բոնապարտի կողմից վարած պատերազմների մասին:Վերլուծիր Նապոլեոն Բոնապարտի ձախողման պատճառները:Ներկայացրու Նապոլեոն Բոնապարտի մտքերից, ելնելով այդ մեջբերումներից փորձիր նկարագրել նրա տեսակը: Կազմիր Նապոլեոնյան ժամանակաշրջանի ժամանակագրությունը: 1799 թվականի նոյեմբերին իրականացրել է պետական հեղաշրջում և դարձել առաջին կոնսուլ։ Հաջորդ տարիների ընթացքում կատարել է քաղաքական ու վարչական մի շարք …

Ֆիզիկա

Կրկնել տեսական մասը` (§11. և  §12.) Լուծել հետևյալ խնդիրները. 1.Երկու մարմին շարժվում են իրար ընդառաջ: Առաջին մարմնի զանգվածը 2կգ է, իսկ արագությունը՝ 3մ/վ: Երկրորդ մարմնի զանգվածը 4կգ է, իսկ արագությունը՝ 2մ/վ: Որքան է այդ մարմինների համակարգի լրիվ իմպուլսը և ինչպես է այն ուղղված: 2. 9գ զանգվածով և 500մ/վ արագությամբ թռչող գնդակը հարվածում է հարթ սեղանին …

Պատմություն

Տանը 1826-1828թթ. Ռուս-պարսկական պատերազմի սկիզբը , ընթացքը ավարտը, արդյունքները Սկիզբ. 1826 թ. հուլիսին Աբաս– Միրզայի 60–հազարանոց բանակը, խախտելով Գյուլիստանի պայմանագիրը, ներխուժեց Արցախ ։ Սկսվեց ռուս–պարսկական նոր պատերազմ ։ Ընթացք.Հուլիսի 26–ին պարսկական զորքերը պաշարեցին Շուշիի բերդը ։ Ռուսական կայազորը շրջակա գյուղերից հավաքված հայերի օգնությամբ դիմեց ինքնապաշտպանության ։ Շուշիի պաշտպանությունը տևեց 47 օր, և կարևոր նշանակություն ունեցավ պատերազմի հետագա …

English

1 Millions of pizza are eaten (eat) in the world every year. 2 How many emails are written(write) every day? 3 Chocolate is sold (sell) in almost every country in the world. 4 Rice don’t grow (not grow) in England, but it grows (grow) in Spain. 5 Are most emails sent (send) from home computers? 6 Ferrari cars are made (make) in Italy. e. Rewrite the sentences. Use the present simple passive. 1 People make jeans in the …

Հասարակագիտություն

Նշեք երեք իրավիճակ, որում Ձեզ համար հաճելի է նմանվել այլ մարդկանց: 1 կռվի դաշտում կուզեի նմանվեի մեր հերոս տղաներին 2 կուզեի լինել այն բարերարներից որոնք օգնում էն մանկատներին և ծերերին 3 կուզեին լինել այն մարդկանց շարքում որոնք օգնում են անտուն կենդանիներին Նշեք երեք իրավիճակ, որում Ձեզ համար հաճելի է տարբերվել այլ մարդկանցից: 1 սիրում էմ …