Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

English

Exercies b: 1b. I bought the DVD too 2a.Does your brother go to university yet? b.Yes and i already moved into his old room already 3a.I didnt bought their new CD yet b.I already listened it and its awful 4.a Paul?Did you do youor homework yet? b.I already finished math but i didnt began the …

Կենսաբանություն

Գլխուղեղը մարդու մարմնի կարևորագույն օրգանն էԳլխուղեղը հսկում է մարդու վարքագիծը և գիտակցական գործունեությունը: Այն տեղակայված է գանգի խոռոչում, որի ոսկրերը հուսալիորեն պաշտպանում են արտաքին վնասակար ազդակներից:Հասուն մարդու գլխուղեղի կշիռը 1200–1400 գ է՝ մարմնի կշռի 1/40 մասը, նորածնինը` 350գ` 1/8–1/10 մասը: Այն վերջնական մեծության է հասնում 20 տարեկանում: Գլխուղեղը կազմված է ծայրային ուղեղից (մեծ կիսագնդեր, առջևի ուղեղ), միջանկյալ ուղեղից, միջին ուղեղից, կամուրջից, երկարավուն ուղեղից և ուղեղիկից:Երկարավուն ուղեղը, կամուրջը, միջին …