Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հասարակագիտություն

Երբ մարդուն համարում եք բարի, ի՞նչ հատկանիշներ եք նրան վերագրում: <<Բարի>> բառն այնքան կարևոր է մարդու կյանքում, որ բնութագրում է ոչ միայն մարդուն և նրա արարքները, այլև ավելի լայն իմաստով է օգտագործվում: Օրինակ` հայերենում մենք օգտագործում ենք <<բարի առավոտ>>, <<բարի ճանապարհ>> արտահայտությունները: Այսինքն` բարին ընկալվում է նաև որպես տրամադրություն, միջավայր, մաղթանք: Արդյո՞ք բարին իմաստալից է …

Մայրենի

Ըստ կազմության՝ բայերը լինում են պարզ և ածանցավոր։ Ածանցավոր բայերը չորս տեսակի են` սոսկածանցավոր, պատճառական, բազմապատկական և կրավորական: Սոսկածանցներն են՝ ան, են, ն, չ`  մեծ-ան-ալ, վախ-են-ալ, գտ-ն-ել, կոր-չ-ել և այլն: Պատճառական ածանցներն են՝ ացն, եցն, ցն:  Պատճառական բայերը կազմվում են` 1. Ա  խոնարհման պարզ և ան սոսկածանցավոր բայերից` ացն ածանցով` խաղալ-խաղացնել, քարանալ-քարացնել: 2. Ե  խոնարհման պարզ և են սոսկածանցավոր բայերից` եցն ածանցով` քայլել-քայլեցնել, վախենալ-վախեցնել: 3.Ն, չ սոսկածանցավոր բայերից` ցն ածանցով` հասնել-հասցնել, փախչել-փախցնել: Կան շատ բայեր, որոնցից ածանցներով պատճառական բայ չի …

Մայրենի

1.Հոլովի՛ր գիրք, շուն, գինի, կին բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ) գիրք, շուն, գինի, կին Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞) գրքի, շան, գինու, կնոջ Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն) գրքին, շնին, գինոին, կնոջ Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց) գրքից, շնից, գինուց, կնոջից Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ) գրքով, ինչով, գինով, կնոջով Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ) գրքի մեջ, շան մեջ, գինու, կնոջ մեջ 2․Դո՛ւրս …

Պատմություն

Նկարագրել Արևելյան Հայաստանի 19-րդ դարի սկզբին վարչաքաղաքական կացությունը1804-1813թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի նախադրյալները, ընթացքը , ավարտը, արդյունքներըԳյուլիստանի պայմանագիրը Նկարագրել Արևելյան Հայաստանի 19-րդ դարի սկզբին վարչաքաղաքական կացությունը:/գրավոր/ 19-րդ դարի սկզբին Արևելյան Հայաստանը պարսկական տերության, իսկ Արևմտյան Հայաստանը Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ էր։ Հյուսիսային Հայաստանի մի քանի գավառներ ՝ Լոռին, Շամշադինը, Սրևելավրացական թագավորության կազմում էին։ Արևելյան Հայաստանի մնացած տարածքը …

English

Exercies b: 1b. I bought the DVD too 2a.Does your brother go to university yet? b.Yes and i already moved into his old room already 3a.I didnt bought their new CD yet b.I already listened it and its awful 4.a Paul?Did you do youor homework yet? b.I already finished math but i didnt began the …

Կենսաբանություն

Գլխուղեղը մարդու մարմնի կարևորագույն օրգանն էԳլխուղեղը հսկում է մարդու վարքագիծը և գիտակցական գործունեությունը: Այն տեղակայված է գանգի խոռոչում, որի ոսկրերը հուսալիորեն պաշտպանում են արտաքին վնասակար ազդակներից:Հասուն մարդու գլխուղեղի կշիռը 1200–1400 գ է՝ մարմնի կշռի 1/40 մասը, նորածնինը` 350գ` 1/8–1/10 մասը: Այն վերջնական մեծության է հասնում 20 տարեկանում: Գլխուղեղը կազմված է ծայրային ուղեղից (մեծ կիսագնդեր, առջևի ուղեղ), միջանկյալ ուղեղից, միջին ուղեղից, կամուրջից, երկարավուն ուղեղից և ուղեղիկից:Երկարավուն ուղեղը, կամուրջը, միջին …

Ռուսերեն

2.Ответьте на вопросы. Что случилось с Джонси? В ноябре Джонси тяжело заболела.Как Джонси могла победить болезнь? Она может победить болезнь, только если сама захочет жить.Что считала Джонси? Листья на дереве.Как последний лист плюща помог Джонси выжить? Старик Берман нарисовал лист, тем самым спас жизнь ДжонсиПочему заболел и умер Берман? Он попал под дождь и сильний …

Քիմիա

1.Քանի՞ հիմք կա հետեւյալ շարքերում՝ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF. - 5 բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3 - 2 2.Պատրաստվել բանավոր քննարկման. Դասարանական 1 Պատասխանել հարցերին 1. Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Որո՞նք են թթվային անձրեւների առաջացման …

Աշխարհագրություն

Արեւելյան Եվրոպա 10 երկիր պատկանում են Արևելյան Եվրոպային, որոնց մի մասը ԽՍՀՄ կազմում էր մինչև 1991 թվականը. Ուկրաինա (Կիև), Լեհաստան (Վարշավա), Ռումինիա (Բուխարեստ), Բուլղարիա (Սոֆիա), Սլովակիա (Բրատիսլավա), Մոլդովա (Քիշնև), Հունգարիա ( Բուդապեշտ), Ռուսաստան (Մոսկվա), Չեխիա (Պրահա), Բելառուս (Մինսկ): Շատերը կարծում են, որ Ռուսաստանն ընդհանրապես չի պատկանում Եվրոպային, ինչ-որ մեկը նաև առանձնացնում է Ուկրաինան: Բայց եթե …

English

Exerecise :a 2.Isnt it? 3.Is it? 4.Are they? 5.Had you? 6.Do you? Exercise:b 2.didnt they? 3.Does she? 4.can you? 5.Are they? 6.Does she? 7.Did you 8.Has she? Exercise:c 1-h 2-f 3-g 4-i 5-c 6-a 7-e 8-d 9-b 10-j