Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ:Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդխառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել: Այս խառնութրդը հնարավոր է առանձնացնել ջրի միջոցով, ավազը իր ծանրությունից կմնա ներքևում իսկ թեփերը կբարձրանան վերև: 2* Ունենք ջուր և ծծմբի (IV) օքսիդ (H2O,SO2): Գրել այս 2 նյութի .ֆիզիկական հատկությունները(ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, հալման եւ եռման …

Քիմիա

1.Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբիհատկությունները. Բնորոշ հատկությունները                                                                                               …

Քիմիա

(ավարտել դասարանական աշխատանքը) Լրացուցիչ աշխատանք. Ուղղաձիգ կամ հորիզոնական գծերով միացրե՛ք այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն կովալենտային բեւեռային կապե NaCI-իոնական կապHCI-կովալենտ կապK2O-իոնական կապNH3-կովալենտ կապNO2-կովալենտ կապCaCI2-իոնական կապCsF-իոնական կապHF-կովալենտ կապKBr-իոնական կապ Ընտրեք նյութերը, որոնց մոլեկուլներում առկա են միայն կովալենտային կապեր. HBr, SO2, CO2 ,PH3 ,O2 ,NaOH ,H2 ,H2O ,CH4 So2, Co2, PH3, O2, H2, H2O, …