Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հասարակական խմբեր, համայնքներ

Հասարակական խուբը երկու կամ ավել մարդկանցից կազմված հանրույթ է, որտեղ կան անդամներ, ովքեր միավորվել են որևէ նպատակի, գործի հասնելու, կամ որևէ բան սովորելու համար։ Խմբի մարդիկ միասին, անրադառնում են որևէ պահանջմունքի և փորձում բավարարել այդ պահանջմունքը։ Կամ էլ, անրադառնում են որևէ թեմայի, քննարկումներ անում այդ թեմայի վերաբերյալ և որոշ բաներ սովորում։ Այսինքն մարդկանց այդ հասարակական խումբը …

Մայրենի -Թարգմանություն

Շուն որի աննուն է Բուբլիկ, շատ է սիրում պարծենալ հարևան շների մոտ։ Նա հաճախ պատմում էր, թե ինչքան խիզախ ու քաջ է պահում տունը։ Մի օր երբ Բուբլիկը կրկին պարծենում էր իր հերոսական դրվագներով, խորամանկ մուկը որոշեց գողանալ Բուբլիկի ոսկորը։Բուբլիկը տեսնելով մկնիկին վախից փախավ իր տնակը։ Այ դու վախկոտ,պարծենկոտ, ծիծաղում էին հարևան շները։ Դու հպարտանալու …

English

Exercise D 2.wont be 3.might 4.will 5.might 6.a.will b.will 7.wont go Exercise B 2.will travel 3.will we arrive 4.will buy 5.wouldnt take Exercise C 2.was 3.might like it 4.will break 5.wouldnt pass 6.will live 7.had