Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ռուսերեն

Прочитайте и письменно в блогах выразите свое согласие/несогласие с этой теорией, приводя свои аргументы и доказательства: «Люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Подразделения тут, разумеется, …

Մայրենի

1․ Ի՞նչ է դերանունը։ Դերանուն կոչվում են այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ` առանց դրանք անվանելու: 2․ Քանի՞ տեսակի են լինում դերանունները, թվիր դրանք։ երանունները ութ տեսակի են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական: 3․Թվիր անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական դերանունները։ Անձնական դերանունները մատնացույց են անում խոսող, խոսակից կամ մի …

Պատմություն

Նոյեմբերի 2-5 / Հեռավար ընտանեկան դպրոց Գրավոր բլոգում անդրադարձե՛ք Սովետական Հայաստանի տարածքային հիմնախնդիրներին Տարածքային ի՞նչ հարցեր են քննարկվել Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում։ Նաև ներկայացրե՛ք արդյունքները։ Մոսկվայի պայմանագիր- Սույն պայմանագրով Ռուսաստանը ճանաչում էր Թուրքիայի ինքնիշխանությունը Ազգային մեծ ուխտի՝ թուրքական ճանաչած բոլոր տարածքների նկատմամբ։ Թուրքիան իր հերթին հրաժարվում էր Բաթումից` փոխարենը ստանալով Սուրմալուի գավառը։ Պայմանագրով հաստատվել է Թուրքիայի հյուսիս-արևելյան …