Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ռուսերեն

» Моя комната, такая, какая она есть» В моей комнате есть небольшая кровать и тумбочка, а также под кроватью находится место для одежды.Есть гардероб с большими зеркалами, игровой стол и стул для компьютера, но она далека от того идеала о котором я мечтаю. » Моя идеальная комната» В идеальной комнате всё должно быть идеально, я …

Պատմություն

Ուսումնական առաջին շրջան/սեպտեմբեր-դեկտեմբեր Նոյեմբերի 22-27` Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու․Թեմա 9․ Հայ ժողովուրդը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին /1941-45 թթ․/ա/ Պատերազմի սկիզբըբ/ Հայ ժողովուրդի մասնակցությունը պատերազմական գործողություններին /բանավոր, էջ 78-84, նաև այլ աղբյուրներ/ Ներկայացրե՛ք հայկական դիվիզիաները, ԽՍՀՄ հայ հերոսներին և մարշալներին, նրանց մարտական ուղին։/գրավոր/ Հայկական դիվիզիաների կազմակերպումը և մարտական ուղին Հայրենական մեծ պատերազմի հայ մասնակիցների թիվը հասնում էր 500 հազարի, որից …

Ֆիզիկա

ԴԱՍ 1,2․ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔ: ԷԼԵԿՏՐԱՑՈՒՅՑ: ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔԻ ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 1.Ձգողության, միջուկային, էլեկտրական, շփման և մագնիսական ուժերին։ 2.Եվ՛ բաժակի, և՛ թղթի կտորների տիեզերական ուժը այդքան շատ չէ, որպեզսի իրար ձքեն։ 3.Էլեկտրական լիցքրով ձքում են իրար։ 4.Էլեկտրական լիցքով իրար վանում են։ 5.Էլեկտրականություն 6.Հին Հունաստանում սաթը մետաքսի հետ շփելու ժամանակ նկատել են, որ այն ձեռք է բերում …

Քիմիա

Օզոն, օզոնային շերտ, օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը և առաջացման պատճառներ   Օզոնային շերտը կամ օզոնային վահանը Երկրի ստրատոսֆերայի մի շրջան է, որը կլանում է Արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մեծ մասը։ Այն պարունակում է օզոնի բարձր խտություն (O3) մթնոլորտի այլ մասերի նկատմամբ, թեև դեռևս փոքր է ստրատոսֆերայի այլ գազերի համեմատ։ Օզոնային շերտը պարունակում է մեկ միլիոնից 10 մասից …

Ֆիզիկա

Ֆիզիկայի տնային առաջադրանք Հարցեր 1. Ի՞նչ է էլեկտրական Հոսանքը։ 2. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ էլեկտրական Հոսանքի գոյություն համար։ 3. Մետաղների ներսում որ մասնիկներն են հոսանքակիրներ։ 4. Թվարկեք էլեկտրական Հոսանքի ազդեցություն դրսևորումները։ 1. Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումը կոչվում է էլեկտրական հոսանք:2. Նախ պետք է նյութը լիցքավորված ազատ մասնիկներ ունենա (հոսանքակիրներ), որոնք կկարողանան ազատ տեղաշարժվել մարմնի ողջ ծավալով: Եվ …

Քիմիա

Բովանդակությունը.<< Ատոմի կառուցվածքը: Քիմիական  տարրերի պարբերական  օրենքը  և համակարգը: Պարզ և բարդ նյութերի  բանաձևերի կազմումը  և  անվանակարգը: Քիմիական կապի տեսակները(կովալենտային, իոնային, մետաղային,ջրածնային): Բաղադրության  հաստատունության  օրենքը՝նյութի  որակական և քանակական բաղադրությունը: Նյութի քանակ՝մոլ,հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի: Առաջադրանքներ՝ Բնութագրեք   ՁԵՐ ընտրած  տարրի  ատոմը՝ պատասխանելով   հետևյալ  հարցադրումներին. ա)  քիմիական  տարրի  նշանը…բ)  կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z =…գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  …

Երկրաչափություն

Երկրաչափության տնային առաջադրանքներ Խնդիր Գտեք ամենափոքր բնական թիվը,որը ունի ճիշտ 5 բաժանարար: Պատ՝. 16

իրավունք 

Իրավաբանական և Ֆիզիկական անձ Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող։ Բացի քրեական իրավունքից մյուս բոլոր իրավունքի ճյուղերում իրավաբանական անձինք համարվում են իրավունքի սուբյեկտներ։ Իրավաբանական անձինք …