Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Կենսաբանություն

Շնչառական շարժումներ, թոքերի կենսական տարողություն:Լրացուցիչ աշխատանք:Խմբավորե՛ք, թե ո՛ր իրավիճակում շնչառական գործընթացն ինչպես էփոխվում: Հիﬓավորե՛ք  շնչառական գործընթացիարագությունը.1. հաճախ2. դանդա ղ3. խորըԻրավիճակներա) Միջավայրում CO2-ի շատացումբ) Դրական զգայական իրավիճակգ) Արյան ﬔ ջ O2-ի նվազումդ) Քնած ժամանակե) Սառը ջրի ﬔ ջ ընկղմվելիսզ) Անձրևից հետոէ) Ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետոը) Բացասական զգայական իրավիճակ Լրացուցիչ աշխատանք: Խմբավորե՛ք, թե ո՛ր իրավիճակում շնչառական գործընթացն …

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

1. Համաձուլվածքը բաղկացած է պղնձից, ալյումինից և նիկելից, որոնք վերցված են 7:2:1 հարաբերությամբ: Հաշվիր, թե որքա՞ն պետք է վերցնել յուրաքանչյուր մետաղից, որպեսզի ստացվի 570 կգ համաձուլվածք: 7+2+1=10570:10=5757×7=399կգ (պղինձ)57×2=114կգ (ալյումին)57×1=57կգ (նիկել) 2. Ուղղանկյան պարագիծը 70 սմ է: Ուղղանկյան երկարությունը հավասար է 30 սմ-ի: Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:  30+30=6070-60=1010:2=5սմ (լայնություն)30×5=150սմ 3. Գտիր, թե պատկերի ո՞ր տոկոսը ներկված չէ կարմիր գույնով:  20×14:100=12% 4. Գտիր, թե ի՞նչ գումար կլինի բանկային հաշվի վրա մեկ տարի հետո, եթե հիմա հաշվի վրա …