Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ռուսերեն

Упражнения: 1.Составьте словосочетания числительных, ОБА, ОБЕ со следующими словами в формах именительного и дательного падежей. Образец:Оба сына; обоим сыновьям. Дерево - оба дерева, обоим деревьям дорога - обе дороги,обоим дорогам дочь - обе дочки,обоим дочкам вещь - обе вещи, обоим вещам постель - обе постели, обоим постелям ведро - оба видра, обоим вёдрам бланк - оба …

Մայրենի

1․Տրված նախադասությունները դարձրո՛ւ ժխտական: Ուշադրություն դարձրո՛ւ ընդգծված դերանուններին և մակբայներին: Բոլոր մարդիկ վազում էին հոսանքի ուղղությամբ - Բոլոր մարդիկ չէին վազում հոսանքի ուղղությամբ:Այդպիսի երևույթները բավականին հաճախ են նկատվում - Այդպիսի երևույթները բավականին հաճախ չէին նկատվումԼիովին հնարավոր է ուրիշ վայրերում էլ կիրառել նման միջոցառումներ - Լիովին հնարավոր չէր ուրիշ վայրերում էլ կիրառել նման միջոցառումներՔամին դեռ փչում …