Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչ փոփոխոթյուն է կատարվել: Օրինակ՝ տպագիր, գրաճանաչ — ի-ն դարձել է ը: Հայրենասեր, սիրալիր-ե-ի Սպառազեն զինավառ: ե-ի Անիղձ, ըղձալի: ի-ը Լայնասիրտ, սրտագին: ի-գաղտնավանկի ը Մեծատուն, տնական: ու-գաղտնավանկի-ը Բազմագույն, գունագեղ: ույ-ու Հետախույզ, հետախուզել: ույ-ու Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր): Օրինակ՝ կես — կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի: Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-ն դարձնել է ը: Անասուն — անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է: …