Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Քանզի սովորութիւն իսկ էր թագաւորացն մերոց, փեսայութեամբ ի դուռնտաճարին հասանել` դահեկանս ճապաղել իբրեւ զհիւպատեաննՀռոմայեցւոց. սապէս եւ թագուհեացն յառագաստին` մարգարիտ:Բառարանսովորութիւն էր թագաւորացն մերոց — մեր թագավորների սովորություննէր, մեր թագավորները սովորություն ունեինի դուռն տաճարին հասանել — տաճարի(այստեղ` պալատի)դռանը հասնելու ժամանակդահեկանս ճապաղել –դահեկաններ շաղ տալ(դահեկան — հռոմեականոսկե դրամ)իբրեւ զհիւպատեանն Հռոմայեցւոց — հռոմեացիների հյուպատոսներինմանսապէս եւ թագուհեացն — նույնպես և թագուհիներիյառագաստին — այստեղ` առագաստի սենյակումԳրավոր պատմիր Արտաշեսի և Սաթենիկի մասին:ԺԶ) 1 Սա առաջին եղեալ ի կանանցն Արտաշիսի` ծնանի նմազԱրտաւազդ եւ զայլս բազումս:ԱշխարհաբարՍա (Սաթենիկը) Արտաշեսի կանանց մեջ առաջինը դառնալով` (նրահամար) ծնում է Արտավազդին ուրիշ շատ զավակներ:2 Ոմանք ասեն եւ ի ծնանելն զսա դիպեալ պատահարաց իմն. Զորհամարեցան կախարդել զսա կանանց զարմիցն Աժդահակայ. վասն որոյզնոսա բազում չարչարեաց Արտաշէս: Եւ զայս նոյն երգիչքն յառասպելինասեն այսպէս. եթէՎիշապազունք գողացան զմանուկն ԱրտավազդԵւ զդեւ փոխանակ եդին:Աշխարհաբար

Ոմանք էլ ասում են, թե հենց սրա (Արտավազդի) ծնվելու ժամանակ միպատահար է եղել, և կարծում են, թե Աժդահակի սերնդից կանայք նրանկախարդել են, որի պատճառով Արտաշեսը նրանց շատ չարչարեց: Այսնույն երգիչներն առասպելի մեջ այսպես են ասում…Բառարանվիշապազունք — վիշապազուններըզմանուկն Արտավազդ — մանուկ Արտավազդինփոխանակ — այստեղ` փոխարենեդին — դրինՀարցեր և առաջադրանքներՃիշտ կարդա զսա, զնոսա, զմանուկն և զդեւ բառերը:Ինչ կարող է նշանակել վիշապազուն բառը(համեմատիր արքայազուն,իշխանազուն բառերի հետ):Աշխարհաբար դարձրու առասպելից մեջբերված հատվածը:***ԺԷ) Ի մահուանն Արտաշիսի բազում կոտորածք լինէին ըստ օրինիհեթանոսաց. դժուարի, ասեն, Արտավազդ` ասելով ցհայրն.Մինչ դու գնացեր,Եւ զերկիրս ամենայն ընդ քեզ տարար,Ես աւերակացս ում թագաւորեմ:Բառարանմինչ — այստեղ` երբզերկիրս ամենայն — այս ամբողջ երկիրըընդ քեզ — քեզ հետաւերակացս — այս ավերակներինԱշխարհաբար21

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: