Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

English

There was fruit on some trees but she did'nt eat it - b.she knew it was too dangerous. 2. At night she stopped to sleep - c. it was too dark to walk 3.She swam in the river beacause -a.the water was too deep to walk in. B 1 I cant watch the rest of …

Քիմիա

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերիԳործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO21.Նյութի անվանումը2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում4. Հաշվել՝Mr 5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w7.Նյութը բարդ է, թե պարզ8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածըՀաշվարկներ ըստ բանաձևերիՕրինակ՝Na2CO3  1.Նյութի անվանումը՝Նատրիումի կարբոնատ կամ լվացքի սոդա  2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը՝ Na-նատրիում, C-ածխածին,  O-թթվածիմ  3.Քանի ատոմ …

Մայրենի

Ցուցական դերանուններ. մատնացույց են անում առարկա, հատկություն, քանակ, գործողության տեղ և ձև՝ առանց դրանք անվանելու:1.Ընդգծի՛ր ցուցական դերանունները:Դա առաջին գրադարանն է Հայաստանում:-Սա է իմ ասելիքը, ավելացնելու ոչինչ չունեմ:-Ձեր ասած խանութը գտնվում է այստեղ՝ այս փողոցում: Սա, դա, նա ցուցական դերանունները գործածվում են և՛ անձի, և՛ իրի փոխարեն: Ցուցական դերանունների հոլովումը: Ուղղական   սա     սրանք    դա      …