Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետևյալբանաձևերով արտահայտվող նյութերում.ա) CaF2 բ) CH4 գ) CS2 դ) NO22.  CaF2 = 1Ca + 2F բ) CH4 = 1C + 4H գ) CS2 = 1C + 2S դ) NO2 = 1N + 2O Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որը պահպանում է տվյալ նյութի հիմնական քիմիական հատկությունները:  3. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձևերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.ա) կալիումի երկու և ծծմբի մեկ ատոմ,բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ: K2S, HO 4. Հաշվե՛ք P2O5, Li2O, Fe3O4 SO3 նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները: Mr(P2O5)=30*2+16*5=60+80=140 Mr(Li2O)=6*2+16=12+16=28 Mr(Fe3O4)=56*3+16*4=168+64=232 Mr(SO3)=32+16*3=32+48=80

Քիմիա

Բացատրել ծեսի իմաստը 1․ Զատիկ կամ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոն (եբր.՝ פסח ‎ նշանակում է անցում, զատում, բաժանում, հեռացում, հին հունարեն՝ πάσχα, լատիներեն՝ Pascha), քրիստոնյա եկեղեցիների, այդ թվում նաև Հայ Առաքելական Եկեղեցու հնագույն և գլխավոր տոնը, հինգ տաղավար տոներից մեկը։ Զատիկը շարժական տոն է, այսինքն յուրաքանչյուր տարի նրա նշման օրը փոխվում է։ Հայ առաքելական եկեղեցին այն նշում է գարնան գիշերհավասարին հաջորդող լուսնի լրման առաջին կիրակի օրը, որն …