Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Աշխարհագրություն

Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար Տրանսպորտի միջոցով իրականացվում է արտադրության ճյուղերի ու ձեռնարկությունների հումքի փոխադրումը, նաև պատրաստի արտադրանքը սպառողին հասցնելը։ Կապն իր հերթին ապահովում է մարդկանց, տնտեսության տարբեր ճյուղերի ու արտադրության միջև որոշակի հեռավորության վրա տեղեկատվության փոխանցումը տարբեր տեխնիկական միջոցներով։ Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն Բեռնաշրջանառությունը  որևէ փոխադրամիջոցով բեռների տեղաշարժն է տարբեր երկրներով …