Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիական փորձեր։ Հրաբուխ

Մենք փորձի համար օգտագործեցինք մի նարջագույն նյութ, այն կոչվում էր ամոնյումի բիքրոմատ: Փորձի անունն էր ամոնյումի բիքրոմատի քայքայում:  Մենք սկսեցինք այդ նյութը բրգի նման լցնել ինչ որ բարձունքի վրա, ապա մեջտեղում լցրեցինք մի քանի կաթիլ սպիրտ, և լուցկու օգնությամբ այրեցինք: Այն կարծես հրաբուխ լիներ։ Այրման ժամանակ մեր հրաբխից դուրս եր գալիս ինչ որ սև նյութ …

քիմիական տարրերի նշանները

H — H, He, Ho, Hg, Hf, Hs. O — O, Os. S — Sr, Se, Sn, Si, Sc, Sb, Sm, Sl, Sg, S. N — N, Na, Ni, Nb, No, Ne, Np, Nd. M — mg, Mn, Mo, Md, Mt. A — Ae, Ag, Am, Ar, At, Au, Ac, As. R — Ru, Rh, Re, Rb, Ra, Rn, Rf. C — C, Cm, Cs, Cr, Cd, Cu, Ca, Ci. Աղյուսակ …

Քիմիական նշաններ

Ջրածին Z=1   H     Ar=1   Ջրածին տարրի քիմիական նշանն է H: Ջրածնի ֆորմուլան է H2 : Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը՝ մոտ 2: Ջրածնի քիմիական միացություններից են թթուները:  Ջրածինը (H) պարբերական համակարգի առաջին տարրն է։ Առաջին անգամ մաքուր վիճակում ստացել է Հենրի Կավենդիշը 1766 թվականին։ Այն տիեզերքում ամենատարածված տարրն  է։ Երկրի վրա այն գտնվում է հիմնականում միացությունների ձևով։ Ջրածինը միացություններում միավալենտ է։ Ջրածնի ատոմը կազմված Է մեկ պրոտոն ունեցող միջուկից և մեկ էլեկտրոնից։ Հանդես է գալիս H2 պարզ նյութի ձևով։ Ջրածինը հայտնաբերվել է 16-րդ դարի կեսերին Պարացելսի կողմից, որը ստացել է երկաթի  վրա ծծմբական …

Ատոմներ և մոլեկուլներ

Ատոմը՛ 1․ նյութի փոքրագույն մասնիկն է, երկու ատոմից կազմվում է մոլեկուլներ։ 2․ Ատոմ բառը հունարենից թարգմանվում է անբաժանելի։ Ֆիզիկական երրևույթների ժամանակ և ատոմները և մոլեկուլները պահպանվում եին իսկ քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են իսկ ատոմները պահպանվում են, դրա համար ատոմները կոչվում են քիմիապես անբաժան մարմիններ։ 3․ Գոյուցյու ունեն ատոմային և մոլեկուլային կառուցվացքով նյութեր։ 4․ Նյութի …