Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ատոմներ և մոլեկուլներ

Ատոմը՛ 1․ նյութի փոքրագույն մասնիկն է, երկու ատոմից կազմվում է մոլեկուլներ։ 2․ Ատոմ բառը հունարենից թարգմանվում է անբաժանելի։ Ֆիզիկական երրևույթների ժամանակ և ատոմները և մոլեկուլները պահպանվում եին իսկ քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են իսկ ատոմները պահպանվում են, դրա համար ատոմները կոչվում են քիմիապես անբաժան մարմիններ։ 3․ Գոյուցյու ունեն ատոմային և մոլեկուլային կառուցվացքով նյութեր։ 4․ Նյութի …