Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

1․ Հասարակական աշխարհագրություն 2․Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը 3․Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը 4․Բնակչության վերարտադրությունը 5․Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը և միգրացիաները 6․Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը 7․Բնական ռեսուրս 8․ Բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը 1.տնտեսական և սոցիալական, սոցիալտնտեսական կամ էլ հասարակական աշխարհագրություն,էկոլոգիական հիմնահարցը 2․ Գերխոշոր-Ռուսաստան, Իրան, Մոնղոլիա, Արգենտինա, ԱվստրալիաԽոշոր-ֆրանսիա, Գերմանիա, Պակիստան, Ուկրաինա, Նիգերիա, ԿամերունՄիջին-Նիդերլանդներ, ԻսրայելՓոքր-Հայաստան, Մոնակո(գաջաջ), …