Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Տնային աշխատանք

Ներկայացնել 8-րդ դարում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը:Գրավոր պատմել Պավլիկյան շարժման մասին, հիմնավորել, որ այն սոցիալական շարժում է:Արաբների հականախարարական քաղաքականությունը փորձիր վերլուծել:Ներկայացրու Հերթ ոստիկանի աշխարհագրի պատճառներն ու հետևանքները :Գրավոր ներկայացրու 774-775թթ. հակաարաբական ապստամբությունը, ընթացքը , նշանակալից ճակատամարտը:  Հայ-արաբական պայմանագրի համաձայն հայկական հողերի մեծ մասը մտնում է խալիֆայության կազմի մեջ։ Փոխարենը թույլատրում թույլատրում են հայ նախարարներին …