Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու, առաջադրանքներ։Կետադրել տեքստը Կետադրել տեքստը՝ բացատրելով կետադրական նշանների կիրառության անհրաժեշտությունը։ Միշտ էլ հետաքրքրվել եմ բնության բոլոր արարածներով, և դրանցից որնէլ պատահել, է փորձել եմ մանրազնին ուսումնասիրել: Մի օր’ տարիներ առաջ ճահճային թռչունների որսի ժամանակ, մի կրիա գտա և բերեցի տուն: Տանը պատշգամբի մի անկյունում, նրա համար ստեղծեցի մի հարմար անկյուն’ բերելով խոտեր ճյուղեր ու …

Քիմիա

<<Ազոտ։ Փոսֆոր>> Առաջադրանքներ Մենդելևի պարբերական համակարգի VA խումբը կոչվում է ազոտի ենթախումբ։ Այդ ենթախմբի մեջ մտնում են ազոտը (N), ֆոսֆորը ( P ), արսենը (As), ծարիրը (Sb) և բիսմութը (Bi): Այդ խմբի տարրերից առավել մեծ նշանակություն ունեն ազոտը և ֆոսֆորը։*- Ազոտ և ֆոսֆոր տարրերի ատոմների բաղադրությունը և էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը, վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը միացություններում:Ազոտի …

Մայրենի

1․ Գտնել յուրաքանչյուր նախադասաության բաղադրիչ նախադասությունների քանակը՝ ցույց տալով ստորոգյալները։2․ Ձևաբանորեն վերլուծել նախադասությունները։3․Շարահյուսորեն վերլուծել նախադասությունները։Ինձ նույն օրն էլ տեղավորեցին մի տան մեջ, որտեղ և պիտի ապրեի։ Տան տերը՝ Օհան ապերը, նահապետական բարքով մարդ էր։ Հիմա մեր գյուղերում նրա նման մարդիկ այլևս չկան։ Ձմեռը նստում էր բուխարու մոտ, չոր փայտը դարսում կողքին։ Փայտերը մեկ-մեկ գցում էր …

ֆիզիկա 

1. Ի՞նչ է լույսը։Լույսը էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթումն է, որը մարդու մոտ տեսողական զգայություններ է առաջացնում։ 2. Թվարկեք աչքով չընկալվող էլեկտրամագնիսական ճառագայթումների տեսակները։ Ինչո՞վ  են դրանք տարբերվում տեսանելի ճառագայթումից։Չեն ընկալվում ենթակարմիր, անդրամանուշակագույն և ռենտգենյան ճառագայթները։ Նրանց հաճախությունը ավելի բարձրկամ ցածր է այն հաճախությունից, որը մարդու աչքը կարող է ընկալել։ 3. Ինչու՞ ամսվա տարբեր օրերին Լուսինը երկնքում տարբեր կերպ …

Մայրենի

Անձնավորում ու փոխաբերություն Մարտի 11Համո Սահյանի բանաստեղծություններից դուրս գրել անձնավորման և փոխաբերության օրինակներ (յուրաքանչյուրից 10 օրինակ)։ ***Ի՞նչ կատարվեց… ԵրկնքումՔանդուքարափ է:Ամպերը փուլ են գալիս,Տեղատարափ է:Կապույտ մրրիկ է պայթել,Կապույտ մշուշ է…Ուռին ուզում է փախչել,Բայց արդեն ուշ է:Ուռին ճչում է կարծես.-Հասե՜ք. աղետ է:-Առուն ուշքի է եկելԵվ արդեն գետ է:Որոտում է ձորն ի վար,Հոսում է ինքը,Ինքը-Նորին Մեծություն,Փլված երկինքը:Ծառս է …

English

Coffee Coffee has become the most expensive food in the world this year. At the beginning of December, the price of coffee was $ 2.33 per pound. This is the highest price since 2011. We learn about this from fortune.com news. According to the news, due to low yields and delays in supplies, market tensions …

English 

Project. Facebook, Instagram, YouTube social networks «Facebook is a social network. Created on February 4, 2004 by Mark Zuckerberg. The co-founders are Eduardo Saverin, Chris Hughes and Dustin Moskovitz. Originally intended for Harvard students only, now anyone with an email address can register and use Facebook.» Interesting facts about Facebook The Facebook Like button in the beginning was …

Քիմիա

Հալոգեններ Ուղղորդող հարցեր.*1-Ինչո՞ւ են 7- րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերին անվանում «հալոգեններ», բնութագրեք այդ տարրերըՆման անվանումը գալիս է այն փաստից, որ հալոգենները մետաղներին միանալիս աղեր են առաջացնում։*2-Հալոգենները ինչպիսի՞ միացությունների ձևով են տարածված բնության մեջ, գրեք օրինակներ…Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի VII խմբի տարրերը (ֆտոր` F, քլոր` CI, բրոմ` Br, յոդ` I) անվանվում են հալոգեններ: Հալոգենների խմբին …

Քիմիա

*1-Լաբորատոր փորձեր՝ <<Աղաթթվի քիմիական հատկությունները>>(տես՝ իմ բլոգում՝ <<9-րդ դաս. փետրվար 2022) *2- Ամփոփելու ենք փետրվարին իրականացված երկու հատ նախագծերը՝<<Կենդանի օրգանիզմի քիմիան>> և <<Հալոգենները>> *3-Իրականացնելու ենք նախագիծ` <<Ազոտ։ Փոսֆոր>>   Նախագծի բովանդակությունը. 5֊րդ խմբի գլխավոր. ենթախմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը։Ազոտ և ֆոսֆոր տարրերի ատոմների բաղադրությունը  և  էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը։Ազոտ, ազոտի օքսիդները. ազոտական թթուն և նրա աղերը։Ֆոսֆորի պարզ նյութերը` …