Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

1․ Գտնել յուրաքանչյուր նախադասաության բաղադրիչ նախադասությունների քանակը՝ ցույց տալով ստորոգյալները։2․ Ձևաբանորեն վերլուծել նախադասությունները։3․Շարահյուսորեն վերլուծել նախադասությունները։Ինձ նույն օրն էլ տեղավորեցին մի տան մեջ, որտեղ և պիտի ապրեի։ Տան տերը՝ Օհան ապերը, նահապետական բարքով մարդ էր։ Հիմա մեր գյուղերում նրա նման մարդիկ այլևս չկան։ Ձմեռը նստում էր բուխարու մոտ, չոր փայտը դարսում կողքին։ Փայտերը մեկ-մեկ գցում էր …