Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

English 

Match the definitions with the words Match the definitions with the wordssuggestion,backgammon,adventure,supplementary,trip,rafting,poem,hiking,appointment,archery1.Making a long journey on foot- hiking2. A kind of literary work written in short lines- poem3. A prior arrangement to meet- appointment4. A dangerous but exciting activity- adventure5. A kind of sport practiced with a bow and arrows- archery6. A type of board …

Քիմիա

Բովանդակությունը. *-Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները *-Մետաղների ստացմանընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ՝ էլեկտրատարրալուծում*-Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում*-Մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ: Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:*-Ալյումին: Ալյումինի օքսիդի և հիդրօքսիդի ամֆոտերությունը*-Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը: Առաջադրանքներ *ØՄետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: * — Մետաղների ստացման    ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ:*Ø Ալկալիական  մետաղներ` նատրիում, կալիում:*Ø …

Մայրենի

Կետադրել տեքստը՝ Հայոց հինավուրց սրբազնագույն գետը Եփրատը, կամ Արածանին սկզբնավորվում է հայկական լեռնաշխարհի բարձունքներից սառցապատ կատարներից: Այն սրընթաց գահավիժում է, փոքր-ինչ հանդարտվում հարթավայրում ու միավորվում Տիգրիսի հետ: Եփրատը Պարսից ծոց չի հասնում: Սնվելով Ծաղկանց սիգապանծ լեռների ականակիտ աղբյուրներից Արածանի-Եփրատը շառաչյունով թռչկոտում է ժայռաբեկորների վրայով, մի վայրկյան հանգստանում, ապա շունչ առնում Մշո դաշտում: Հանկարծակի սեղմվում ու …

Ռուսերեն

Домашнее задание:  Заполните пропуски словами: неравенство, вредно, рабство, человечество, когда бы то ни было, почти,  расписание, надёжный, прибыльный, полезно, очевидно,  похоже, превратить, снижать, постараться,  составлять, спросить, попросить  1) Мы попросили официанта принести нам счёт. 2) – Откуда ты узнала, что нам хочет сказать босс? – По-моему, это было очевидно ! 3) Сергей – хороший специалист, надёжный друг и просто интересный человек. 4) Финансовый директор очень занят, он составляет. бюджет на следующий …

Պատմության

7րդ դարի սկզբին վերսկսեց պարսկա բյուզանդական պատերազմը։ Պարսկական բանակը ներխուժեց Հայաստան։ Տարոն Սասունի զորքերը ճախջախում է։ 614 պարսիկները գրավում են Երուսաղեմը։ Պատերազմը ավարտվեց Պարսկաստանի պարտությամբ։ Էրակլ կայսրը 630թվական խաչափայտիը վերադարձվել է Երուսաղեմ։ Կոմիտաս Մամիկոնյան կնքվում է որպես կաթողիկոս։ 618 կառուցվում է սուրբ ռիփսիմե եկեղեցին։ Սկսվեց Հայաստանի անկախացման գործընթացը հեռանալ կայսրը աքսորում է Բագրատունուն։ Դավիթ սահարունին …

English

CLASSWORKA. Choose the correct option1.When are you going to go out?When going out are we?When do we go out?2.I work tomorrowI don’t working tomorrowI’m working tomorrow3.Did you finish your project?Have you finished your project?Have you got finished your project?Answer: Yes, just now4.I am usually having some coffee and toast for my breakfastI am used to …

Ռուսերեն

Перевод текста: Каждый человек в определенные периоды своей жизни по-своему ощущает время. Многие из вас согласятся с тем, что «счастливые часов не наблюдают». И не только часов! Счастливый человек может не опомниться, как зима сменилась весной, весна — летом, а лето — осенью. Когда человек погряз в рутине, он замечает только то, как меняются дни …