Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Վարժություն 1։ Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ անորոշ առումով գոյականը։ 1. ապագան, լեռնաշղթան, ենթական, պատվանդան2. պարագան, կուլան, ավազան, թեման3. պատճեն, սյուժեն, հյուլեն, միջօրեն4. խճավազն, արքայազն, նոխազն, վարազն5. թեյն, տրամվայն, որովայն, դերբայն6. կարոտն, մոլախոտն, ծղոտն, հետիոտն7. քնարերգուն, վերարկուն, ճողփյուն, սերմացուն8. մեղուն, ցողուն, ժողովածուն, աղաթթուն9. չափածոն, մետրոն, երեկոն, երգեհոն10. զբոսայգին, մարգագետին, թերակղզին, ծառուղին 2.Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել որոշյալ և անորոշ առումներով գոյականները։ Գետնի տակ թաքնված հանքանյութերի մասին շատ հետաքրքիր տեղեկություններ …