Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Գործնական քերականություն Ընդգծի՛ր կապը․ Ա․ այդպես, նկատմամբ, ոչինչ, միտք-Նկատմամբ Բ․ խենթ, իհարկե, hօգուտ, որովհետև-հօգուտ Գ․ Իհարկե, մտածել, երրորդ, մասին-մասին Նախադասությունները ձևաբանորեն վերլուծի՛ր։ Տնտեսուհին իրեն վատ զգաց, և երբ աստիճաններով վերև էին բարձրանում, հանկարծ ուզեց, որ տղան իսկապես դպրոց չգնար: Նախասրահներն ու դասասենյակները վախեցնում էին նրանց, այնտեղից ինչ-որ օտարոտի ու տհաճ հոտ էր գալիս: Տնտեսուհին-Գոյական,հասարակ,եզակի,ուղղական,որոշյալ իրեն-դերանուն,անձնական,եզակի,տրական,երկրորդ …