Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ֆիզիկա

1) Ինչով են տարբերվում ջերմահաղորդման պրոցեսը և աշխատանքի կատարումը: Դրանք տարբերվում են իրարից նրանով, որ ջերմահաղորդման պրոցեսը կատարվում է առանց աշխատանքի , տեղի է ունենում միմիայն մարմնի ներքին էներգիայի փոփոխման հետևանքով, իսկ մյուս երևույթի առկայության համար, պետք է կատարել որևէ աշխատանք:  2) Ինչ է ջերմանաքանակը:  Այն էներգիան, որը մարմինը ստանում կամ տալիս է ջերմափոխանակության ժամանակ, կոչվում է ջերմաքանակ: …

Աշխարհագրություն

1․ Քարտեզի վրա նշել Չինաստանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: 2․ Բնութագրեք Չինաստանի աշխարհագրական դիրքը: Չինաաստանում աշխարագրական դիրքը զանազան է: Սարահարթեր, բարձրավանդակներ, հարթավայրեր: Բայց ունի նաև շատ լավ կողմ։ Շրջապատված է ջրային ավազաններով, և շատ հանգիստ կարողանում է տնտեսական կապեր հաստատել բոլոր երկրների հետ։ Սակայն, ունի նաև վատ կողմ։ Չինաստանը շատ հեռու է …