Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

Քիմիական արդյունաբերության ո՞ր կարեւոր ոլորտներն են կապված ջրածնի հետ:Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա ֆիզիկական հատկությունների վրա:Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա քիմիական հատկությունների վրա:Ջրածնով լցված օդապարիկները վտանգավոր են: Ինչո՞ւ: Փոխարենը ո՞ր գազը կառաջարկեիք:Ինչո՞վ է բացատրվում ջրածնային էներգետիկայի հեռանկարային լինելը: 1*****Կազմե ́ք ռեակցիաների հավասարումներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները.Mg—»MgO_— »MgCI2Mg + O = …