Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Նյարդային համակարգ

Նյարդային համակարգը կարգավորում է բոլոր օրգանների և օրգան-համակարգերի փոխկապակցված գործունեությունը։ Այն վերահսկում է ներզատական համակարգի միջոցով իրականացվող հումորալ կարգավորումը և միաժամանակ կապ է հաստատում օրգանիզմի և միջավայրի միջև՝ նպաստելով օրգանիզմի հարմարվողականությանը միջավայրի փոփոխվող պայմաններում։ Նյարդային համակարգի միջոցով մարդը զգում, ճանաչում է միջավայրի առարկաները, ընկալում միջավայրից եկող գրգիռները, պահպանում ստացված տեղեկատվությունը և օգտագործում իր պահանջմունքների համար։ Նյարդային համակարգով են …

Մայրենի

1.Կազմի՛ր խոսել, մտածել, մրթմրթալ, ոռնալ բայերի դերբայական համակարգերը։ Անորոշ — ել, ալ , խոսել, մտածել, մրթմրթալ, ոռնալ։Ենթակայական — ող, ացող , խոսացող, մտացող, մրթմրթացող, ոռնացող։Համակատար — ելիս, ալիս , խոսելիս, մտածելիս, մրթմրթելիս, ոռնելիս։Հարակատար — ած, ացած , խոսացած, մտացած, մրթմրթած, ոռնած։Անկատար — ում , խոսում, մտածում, մրթմրթում, ոռնում։Վաղակատար — ել, ալ , խոսել, մտածել, մրթմրթալ, ոռնալ։Ապակատար — ելու, …