Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ֆիզիկա

1.Որ անհավասրաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող: Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմնի արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում աճում է միևնույն չափով կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժում 2 չ. Որ անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող: Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է կամայական ժամանակամիջոցում արագության կրած փոփոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:    3. …