Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Պատմություն

Բագրատունիների ծագումնաբանական արմատները հասնում են Արատտա պետության և Վանի թագավորության ժամանակներում գոյություն ունեցած Բագադատա, Բագա, Բագարնա կամ Բագավանդա անունները կրած տոհմերը և Բագբատու, Բագբաշտու կամ Բագմաշտու ցեղանունն ու դիցանունը, որոնք ծագում են հնդեվրոպական-արիական բագ արմատից։ Բագրատունիների ծագման մասին պատմաբանները միակարծիք չեն: Իրարամերժ տեսակետները Բագրատունիներին տալիս են հայկական, եբրայական, երբեմն՝ պարսկական ծագում: Թյուրիմացությունը գալիս է Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունից», համաձայն որի՝ Բագրատունիները սերում են հրեա Շամբատից, որի շառավիղներից Շամբատ-Բագրատին հայոց թագավոր Վաղարշակը տվել է …

Մայրենի

1.Տրված դերանուններով (սեռական հոլով) նախադասություններ կազմի՛ր և լրացրո՛ւ նախադասությունը: Իմ, քո, նրա, իր, մեր, ձեր:Սեռական հոլովը ցույց է տալիս այն անձը կամ առարկան իմ եղբայրը ամենա լավնե։ քո ընկերը լավ ընկեր չէ նրա մայրիկը հրաշալի մարդ է իր ուտելիքը թունաորված է մեր անունը այդպես չէ ձեր անունը ծիծաղելի է։ 2. Ընդգծված գոյականները և հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, մենք, դուք …

Մայրենի

ինզ դուր է եկել Միդիաս թագավորը։ ինզ դուր եկավ այն մասը եարբ թաքաորը հասկացավ որ սխալ գործեց երբ գնաց կախարդի մոտ։ և կախարդը նրան այնպես կախարդեց որ նա դառավ շատ դժբախտ։