Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

սառով - Սառը  վշշալով - Հոսելու խուլ ու ցածր ձայն հանել (ջրի մասին) շողացնում - Փայլեցնել, շողշողացնել, շողերով ցոլացնել: օրհասական - Ճակատագրական, կյանքի ու մահու խնդիր հանդիսացող, վճռական՝ բախտորոշ նշանակությունունեցող աշխարհքովը - Աշխարհ ճառագում - Ճառագելը: Բարին միայն հեքիաթներո՞ւմ է հաղթում ոչ միայն իրականում ևս,,Ոչինչ հեշտությամբ չի տրվում պետք է աշխատել,,Ամեն ինչ առջևում է, միայն …

Домашняя работа

2. В (мокр́ая пуст́ыня) - сухой пустныне должн́ ы б́ыли стр́оить (ст́арый ѓород) - новый горад Стро́ители мечт́али о (́узкие просп́екты) - широких проспектах высокие зд́ания, новые сад́ы, широкие бульв́ары, одним сл́овомом новый ѓород. 4. укл́южиe раб́очие помоѓали пол́езными маш́инами 5. В́озле искусственного пруда  должн́ ы б́ыли посад́ить чудесные куст́ы. 4.Замените прилагательные противоположными по значению. Используйте слова: трудный – …