Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

1. Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ https://wordpress.com/block-editor/post/arsenyan.game.blog/780 2.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը տիեզերքում https://wordpress.com/block-editor/post/arsenyan.game.blog/7883.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղեվում https://wordpress.com/block-editor/post/arsenyan.game.blog/7914.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում https://wordpress.com/block-editor/post/arsenyan.game.blog/7955.Ամենենատարածված նյութը երկրագնդի վրա https://wordpress.com/block-editor/post/arsenyan.game.blog/7996.Ամենատարածված գազային նյութը օդում: https://wordpress.com/block-editor/post/arsenyan.game.blog/803

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ (ծովի ջրում)Քիմիական տարրերը հավասարաչափ չեն տարածված բնության մեջ: Բնության մեջ ազատ վիճակում, այսինքն՝ օդում պարզ նյութի ձևով հանդիպում են ազոտը և թթվածինը՝ հանքանյութերում տարածված է ծծումբը, պղինձը, արծաթը, ոսկին և էլի մի քանի ուրիշ տարրեր: Քիմիական  տարրերի մեծամասնությունը բնության մեջ գտնվում է բարդ նյութերի՝ քիմիական միացությունների ձևով: