Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Домашняя работа

2. Подберите однокоренные слова к данным ниже словам, объяснив их значение.Освещать-свет угощать- угостить украшать- украсить сохранять -охранять 3. Приведите примеры антонимичных словосочетаний.входить в церковь – выйти из церквизажигать свечи – затушить свечуприйти к храму – выйти из храмаподойти к закрытым дверям – отойти от закрытых дверейс наступлением весны – с отступлением веснысобирать камни – выбросить камни …

Աշխարհագրություն

  Աշխարհի բնակչություն։ Աշխարհի բնկաչություն ըստ տարածաշրջանի Երկիր մոլորակի յոթ մայրցամաքներից վեցը մեծ մասամբ բնակեցված են: Ասիան ամենամեծ բնակչություն ունեցող մայրցամաքն է, 4,54 միլիարդ բնաչկությամբ կազմում է աշխարհի բնակրության մոտ 60%-ը: Բնակչությամբ աշխարհի խոշորագույն պետություններն են Չինաստանը և Հնդկաստանը, որոնց ընդհանուր բնակչությունը կազմում է աշխարհի բնակչության 36%-ը: Աֆրիկան բնակչությամբ երկրորդ խոշոր մայրցամաքն է մոտ 1,28 միլիարդ բնակչությամբ կամ աշխարհի բնակչության 16%-ը: Եվրոպայի բնակչությունը կազմում է 742 միլիոն …

Կենսաբանություն

Փափկամարմիների կառուցվածքը և ֆունկցիան, դեր բնության մեջ։ Թվաքանակով երկրորդն են հոդվածոտանիներից հետո։ Փափկամարմինների ընդհանուր քանակը տարբեր երկրներում տատանվում է 100 հազարից[1] մինչև 200 հազար[2]: ՀՀ-ում ամենուրեք տարածված է 155 տեսակ։ Ռուսաստանում հանդիպում է մոտ 2900 տեսակ[3]: Այս տիպը սովորաբար բաժանում են 9 կամ 10 դասի, որոնցից երկուսը ամբողջությամբ վերացել են: Փափկամարմինները յուրացրել են համարյա բոլոր միջավայրերում գոյատևելու (ծովային և քաղցրահամ ջրեր, հող, …