Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

Բովանդակությունը. *-Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները *-Մետաղների ստացմանընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ՝ էլեկտրատարրալուծում*-Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում*-Մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ: Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:*-Ալյումին: Ալյումինի օքսիդի և հիդրօքսիդի ամֆոտերությունը*-Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը: Առաջադրանքներ *ØՄետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: * — Մետաղների ստացման    ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ:*Ø Ալկալիական  մետաղներ` նատրիում, կալիում:*Ø …