Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Պատմության

7րդ դարի սկզբին վերսկսեց պարսկա բյուզանդական պատերազմը։ Պարսկական բանակը ներխուժեց Հայաստան։ Տարոն Սասունի զորքերը ճախջախում է։ 614 պարսիկները գրավում են Երուսաղեմը։ Պատերազմը ավարտվեց Պարսկաստանի պարտությամբ։ Էրակլ կայսրը 630թվական խաչափայտիը վերադարձվել է Երուսաղեմ։ Կոմիտաս Մամիկոնյան կնքվում է որպես կաթողիկոս։ 618 կառուցվում է սուրբ ռիփսիմե եկեղեցին։ Սկսվեց Հայաստանի անկախացման գործընթացը հեռանալ կայսրը աքսորում է Բագրատունուն։ Դավիթ սահարունին …