Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Կենսաբանություն

Լսողական վերլուծիչԼսողության նշանակությունը: Լսողության շնորհիվ մարդը զանազանում է միջավայրի բազմաթիվ ձայները և կողմնորոշվում նրանցում: Լսողության օգնությամբ մարդիկ ընկալում են խոսքը, հաղորդակցվում միմյանց հետ, տեղեկատվություն ստանում, սովորում: Լսողության դերը մեծ է նաև մարդու խոսքի և մտավոր զարգացման համար:Լսողական օրգանի կառուցվածքը  Լսողական վերլուծիչի ծայրամասային բաժինը  ականջներն են: Ականջը կազմված է երեք բաժնից՝ արտաքին, միջին և ներքին:  Արտաքին ականջը կազմված …

Կենսաբանություն

Կատարակտ Կատարակտը 65%, կամ ավելի քան 22 միլիոն դեպքերում հանդիսանում է կուրության պատճառ, իսկ գլաւկոման՝ 6 միլիոնի դեպքում։ Կատարակտը դա բնածին և մանկական պաթոլոգիա է, որը իրենից ներկայացնում է բյուրեղային ոսպնյակի գոռշացում կամ պղտորում և հանդիսանում է ներարգանդային ինֆեկցիաների, մետաբոլիկ հիվանդությունների և գենետիկորեն փոխանցվող համախտանիշների հետևանք։ Կատարակտը հանդիսանում է մանկական և մեծահասակների կուրության հիմնական պատճառ, …

Կենսաբանություն

Տեսողական վերլուծիչ Միջավայրից ստացվող տեղեկատվության մեծ մասը (70−90 %) մարդը ստանում է տեսողության միջոցով: Տեսողության վերլուծիչի շնորհիվ մարդը կարողանում է կողմնորոշվել շրջապատի առարկաների նկատմամբ և խուսափել վտանգից: Մարդկության փորձը, ձեռք բերած գիտելիքները, ստեղծած արվեստը սերունդներին են փոխանցվում գրավոր խոսքի միջոցով, որը մենք ընկալում ենք տեսողության օգնությամբ: Մարդու ուսումնառությունը, աշխատանքային գործունեությունը նույնպես կապված են տեսողության հետ: Աչքի …

Մայրենի

1.Հոմանիշների բառարանի օգնությամբ գրիր տրված բառերին մեկական հոմանիշ:Ականակիտ - մաքուր, պարզ, հստակ, այգաբաց - Լուսաբաց: աշտանակ - ջահակալ, մոմակալ, լուսակալ գիրթ - Շեշտակի, շեշտակիորեն թափոր -  Երթ, շքերթ: կտրիճ - Քաջ, քաջարի, խիզախ, մահիկ - լույին, լուսնակ, շեղբ - բերան, ծայր սկահակ - տես Սկահդշխուհի - կաթնուկ, խեժուկդժնի - տես Դաժանկշտամբանք - ամբաստանք, սանգաստակ,մարտիկ - Ռազմիկ, զինվոր,մթնշաղ - մթնաշաղ, մթնալույս, 2. .Փոխիր տրված …