Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Բարի ճամփորդը

Մի մարդ որոշեց լուսնկա գիշերով ճամփա ընկնել։ Ճամփան խոչընդոտ էր և անցնում էր միմյանց հանդիպակաց լեռների միջով։ Նա հանդիպեց վիրավոր մի կենդանու, որը մրմռում էր ցավից և շատ դալուկ էր։ Լուսաբացին նա հասավ մի տնակի, որտեղ ապրում էին սն ափառ մարդիկ։ Նրանք ճամփորդին ոչնչով չօգնեցին։ Ճամփորդը ինքնուրույն բուժեց կենդանուն և բաց թողեց անտառ։ Ճամփորդը շատ …

Գարնանը, երբ շուրջը ամեն ինչ կանաչ էր և ծաղիկներով լի, լճակի մեջ հայտնվեց կարմիր ճիճու: Նա սողաց ներքևի մասում, խրվեց տիղմի մեջ, ստացավ իր սեփական սնունդը և ասաց բոլորին․ Իմ անունը Մոտուլ է։ Ոչ ոք նրան չի հարցրել: Եվ ո՞վ է հարցնելու նրան, թե ում է պետք: Իր համար տիղմի մեջ փորելով, թող, որ նա …

Պատմել  Վահանանց զինված պայքարի ընթացքի մասին:Վերլուծել Նվարսակի պայմանագրի բովանդակությունը:Թվարկել Վահանանց պատերազմի պատճառները և հետևանքները:<<Վաչագան Բարեպաշտ>>/տեսաֆիլմ, դիտել 12-րդ րոպեից.համացանցից և սեսաֆիլմօց օգտվելով մեկ էջի սահմանում նյութ ներկայացնե/ Հայ նախարարներյ միավորվեցին Վահան Մամիկոնյանին և կարողացան աբստամբել պարսիկների դեմ։Վ․Մամիկոնյանը կարողացավ մի քանի փայլուն հաղթանակ տանել պարսիկների դեմ։ Ներսեհապատի ճակատամարտ 482թ և Ակոռ գյուղի լեռան վրա։ Սակայն 482թ Վ․Մամիկոնյանը …

Ներկայացնել իրավիճակը Հայաստանի արևելյան մասում 5-րդ դարի առաջին կեսին:Պատմիր Վարդանանց զինված պայքարի ընթացքի մասին:Փորձիր ստորև ներկայացված գծապատկերի քո տարբերակըը ստեղծել ՝նկարագրելով պատերազմի ընթացքը:Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Վարդանանց պատերազմը կ րոնական պատերազմ է:Թվարկեք Վարդանանց պատերազմի պատճառները և հետևանքները: Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո Սասանյաները Արևելյան հայաստանը դարձրին իրենց տերության վարչաքաղաքական միավորնից մեկը մարզպանություն։ Նաղարարական համակարգը …

Домашняя работа

5. Расставьте пропущенные буквыОтложить, положить, приложить, предполагать, излагать, расположиться, владение, слагаемые, полог, предположить; касаться, прикоснуться, прикасание, коснуться, прикосновение, прикасаться, касательная, неприкосновенный;  6. Выпишите в один столбик слова с вариантом -лаг-, в другой — с с вариантом -лож-Изложение, излагать, прилагательное, возложить, полагается, приложение, предположение, слагаемое, сложение, положение, низложить.Прилагать усилия, сложить вещи, отложить поездку, возлагать цветы, предложить помощь, безотлагательное дело, заложить …

Домашняя работа

СТАРШИЕ И МЛАДШИ  1. Ответьте на вопросы 1.Ответье на вопросы Есть ли у ваших родителей братья и сёстры? да Дружат ли они друг с другом? конечно Кого русские  называют дядей и тётей? братьев и сестёр своих родителейУ вас есть дяди и тёти? Как их зовут? Геворг, ЭльмираДружите ли вы со своими двоюродными братьями и сёстрами? конечно 2. Прочитайте текст и озаглавьте …

Домашняя работа

Прочитайте предложения, раскрывая скобки. 1. Я пишу в тетради карандашом, а не ручкой. 2. Она рисует фломастером 3. Преподаватель пишет на доске фломастером или мелом ? 4. Суп обычно едят ложкой. 5. Мясо едят вилкой и ножом. 6. Мы режем хлеб ножом 7. Не надо никого бить палкой. 2. Ответьте на вопросы. 1. Какой ручкой …

աշնանային հանգստի մասին

Այս աշնանային արձակուրդը ես անցկացրի տանը։ Ես առավոտյան արթնանալիս իմ շան հետ գնում էի զբոսնելու։ Այնուհետև վերադառնում էի ու զբաղվում էի համակարգչաին խաղերով։։ Իմ շունը գեմանական ավչառակա է։ Նա աղջիկ է, նա 1 տարեկան է;

Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան Քիմիան գիտություն է, որի ուսումնասիրության նյութն է և նրա հետ կատարվող փոփոխուտյունները։ Ինչ բնագիտական առարկաներ գիտեք բնագիտություն, ֆիզիկա և այլն Ինչ է մարմինը,նյութը,բերել օրինակներ ֆիզիկական մարմինը ծավալ և զանգված ունեցող առարկա է։ Նյութը փոխազդող մասնիկների հանախումբ է օժտված բնորոշ հատկություններով, կառուցվածքով և զանգվածով Անվտանգության կանոնները տանը չի կարելի խաղալ լուցկիով, Քիմիական …

Առաջադրանքներ

1.Գնացք, շուն, տարի, կայսր բառերը հոլովի´ր: Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)- Գնացք, շուն, տարի, կայսր Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)- Գնացքի, շան տարի, կայսրի Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)- Գնացք շանը, տարին, կայսրին Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)- Գնացքից, շնից, տարուց, կայսրից Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)- Գնացքով, շնով, տարով, կայսրով Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)- Գնացքի, շան, տարվա, կայսրի։ 2.Նախադասության միտքն այնպես արտահայտի´ր, որ …