Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան Քիմիան գիտություն է, որի ուսումնասիրության նյութն է և նրա հետ կատարվող փոփոխուտյունները։ Ինչ բնագիտական առարկաներ գիտեք բնագիտություն, ֆիզիկա և այլն Ինչ է մարմինը,նյութը,բերել օրինակներ ֆիզիկական մարմինը ծավալ և զանգված ունեցող առարկա է։ Նյութը փոխազդող մասնիկների հանախումբ է օժտված բնորոշ հատկություններով, կառուցվածքով և զանգվածով Անվտանգության կանոնները տանը չի կարելի խաղալ լուցկիով, Քիմիական …

Առաջադրանքներ

1.Գնացք, շուն, տարի, կայսր բառերը հոլովի´ր: Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)- Գնացք, շուն, տարի, կայսր Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)- Գնացքի, շան տարի, կայսրի Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)- Գնացք շանը, տարին, կայսրին Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)- Գնացքից, շնից, տարուց, կայսրից Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)- Գնացքով, շնով, տարով, կայսրով Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)- Գնացքի, շան, տարվա, կայսրի։ 2.Նախադասության միտքն այնպես արտահայտի´ր, որ …